Nástěnka

Výsledek voleb

Volby skončily. Voleb se zúčastnilo 219 oprávněných voličů, což je 16,74 % z celkového počtu 1308 oprávněných voličů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Výsledky jsou:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 Damian Waloszek 173
2 Nikoleta Anderlová 168
3 Anna Marie Kokrhounová 99
4 Jonáš Havelka 88
5 Tim Anderle 88
6 Adnan Al Ali 69
7 Marek Mojík 44
8 Jakub Machovec 31
9 Karel Babka 25

Další detaily ve volebním protokolu.

Děkujeme všem kandidátům, voličům a volební komisi, gratulujeme zvoleným!

Kandidáti pro volby do KR

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení):

Předepsaný způsob hlasování: V průběhu voleb, tedy od 7.11.2023 7:00 do 8.11.2023 22:00 můžete ve volbách ve volební aplikaci (https://volby.is.cuni.cz/) odevzdat jeden hlasovací lístek, na kterém můžete dát hlas jednomu až pěti kandidátům či se zdržet hlasování.

Pociť Pelc Tyrolku

Na jaře v rámci týdne Zabydli džungli pořádaném FHS prováděl Martin Dolský pocitové mapování okolí FHS a koleje. Výslednou zprávu si můžete přečíst zde.

Vyhlášení voleb do Kolejní rady

KR koleje 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volby členů kolejních rad volby do KR koleje 17. listopadu. Volby se budou konat od 7.11.2023 7:00 do 8.11.2023 22:00 elektronicky přes volební aplikaci umístěnou na adrese https://volby.is.cuni.cz. Odkaz k volební aplikaci bude zaslán den před volbami hromadným emailem všem ubytovaným na koleji 17. listopadu.

Přihláška ke kandidatuře se podává elektronicky na e-mailovou adresu KR kr@listopad.koleje.cuni.cz nebo k rukám volební komise nejpozději do 3.11.2023. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta (příp. titul), číslo pokoje, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis. Kandidovat smí kdokoliv, kdo je studentem vysoké školy a je ubytován na koleji 17. listopadu.

Kandidát je oprávněn předat předsedovi volební komise či poslat na e-mail KR kr@listopad.koleje.cuni.cz svůj volební program o maximální velikosti 1 A4 ve formátu PDF. Volební komise tento program zveřejní na fyzické nástěnce současné KR a ve FB skupině koleje 17. listopadu společně se seznamem kandidátů nejpozději den před volbami. Zároveň se odkaz na tento program bude nacházet v popisu hlasování ve volební aplikaci.

KR koleje 17. je 5členná, počet volených kandidátů se tedy stanovuje na 5.

KR koleje 17. listopadu jmenuje volební komisi ve složení: Bára Chvátalová, Lukáš Tamchyna (předseda) a Kateřina Tamchynová.

Fotbálek

Nově máme na koleji stolní fotbálek.
Nachází se v Malé klubovně (v přízemí B), provozní doba fotbálku je 8:00-22:00. Míček si můžete půjčit na vrátnici B, přičemž na výběr jsou celkem 4 druhy míčků lišících se vlastnostmi.
Více informací v příspěvku na kolejní Facebookové skupině.

Výsledek voleb

Volby skončily. Voleb se zúčastnilo 218 oprávněných voličů, což je 16,09 % z celkového počtu 1355 oprávněných voličů. Všechny hlasovací lístky byly platné, z toho se 1 hlasující zdržel. Výsledky jsou:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 Nikoleta Anderlová 165
2 Damian Waloszek 152
3 Jan Lexa 104
4 Hynek Kydlíček 103
5 Veronika Roubínová 65
6 František Zajíc 36

Další detaily ve volebním protokolu.

Děkujeme všem kandidátům, voličům a volební komisi, gratulujeme zvoleným!

Kandidáti pro volby do KR

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení):

Předepsaný způsob hlasování: V průběhu voleb, tedy od 11.11.2021 7:00 do 12.11.2021 22:00 můžete ve volbách ve volební aplikaci (https://volby.is.cuni.cz/) odevzdat jeden hlasovací lístek, na kterém můžete dát hlas jednomu až pěti kandidátům či se zdržet hlasování.

Vyhlášení voleb do Kolejní rady

KR koleje 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volby členů kolejních rad volby do KR koleje 17. listopadu. Volby se budou konat od 11.11.2021 7:00 do 12.11.2021 22:00 elektronicky přes volební aplikaci umístěnou na adrese https://volby.is.cuni.cz.

Přihláška ke kandidatuře se podává elektronicky na e-mailovou adresu KR kr@listopad.koleje.cuni.cz nebo k rukám volební komise nejpozději do 8.11.2021. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta (příp. titul), číslo pokoje, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis. Kandidovat smí kdokoliv, kdo je studentem vysoké školy a je ubytován na koleji 17. listopadu.

Kandidát je oprávněn předat předsedkyni volební komise (Kateřině Čížkové) či poslat na e-mail KR kr@listopad.koleje.cuni.cz svůj volební program o maximální velikosti 1 A4 ve formátu PDF. Volební komise tento program zveřejní na fyzické nástěnce současné KR a ve FB skupině koleje 17. listopadu společně se seznamem kandidátů nejpozději den před volbami. Zároveň se odkaz na tento program bude nacházet v popisu hlasování ve volební aplikaci.

KR koleje 17. je 5členná, počet volených kandidátů se tedy stanovuje na 5.

KR koleje 17. listopadu jmenuje volební komisi ve složení: Kateřina Čížková, Jan Moučka, Jan Douša.

Počítače a tiskárna ve studovně na Ačku

Ve studovně (bývalém labu) v přízemí budovy A je několik funkčních erárních počítačů. Návod na přihlášení je u nich zalaminovaný, přihlášení se děje pomocí účtu Jinonice (Odkaz na návod).

Je tam taky černobílá tiskárna přístupná z každého PC ve studovně.
Funguje následovně:

 • pro tisk musíte nastavit před tiskem typ tiskárny (HP2300n)
 • pokud tam není papír, tak si musíte přinést vlastní (dejte ho do toho vyndávacího zásobníku, co je úplně dole)
 • za tisk se neplatí žádné peníze
 • pokud dojde toner nebo se to nějak porouchá, tak to nahlašte na vrátnici (jako závadu)
 • prosím, nehrabte se uvnitř tiskárny (kromě doplnění papíru do zásobníku na papír) a buďte k ní ohleduplní, protože čím častěji se bude muset měnit toner a opravovat tiskárna, tím je větší šance, že nám ji zruší

Vyklizení místnosti KR

Vážení spolukolejníci!

Během let místnost KR začala pomalu sloužit spíše jako sklad soukromých osob nežli místnost Kolejní Rady, a protože bychom ji rádi využili k účelům dle nás prospěnějších pro všechny obyvatele koleje, chceme vás tímto požádat, abyste k 31.7.2020 své věci VYKLIDILI!

Máte-li dobrý důvod, proč vaše věci mají v místnosti KR zůstat, domluvte si s námi schůzku (kr@listopad.koleje.cuni.cz) a věci pod naším dohledem označte přehledně svým jménem a datem, do kdy budou v místnosti KR uskladněny. Pokud svoje věci chcete vyklidit, ale nestíháte to udělat do 31.7., tak nám také napište a domluvíme se na pozdějším datu vyklizení a označíme vaše věci.

Neoznačené věci, které zůstanou po 31.7. v místnosti KR, budou VYHOZENY / ZNÁRODNĚNY!

Slevy v souvislosti s pandemií

Ředitelství KaM vydalo důležité opatření týkající se slev, které jsou poskytovány studentům v době pandemie.

Přehled slev a často kladené otázky v tomto dokumentu (obsahuje i anglickou verzi).

Výsledky voleb

Volby skončily. Odevzdáno bylo celkem 267 platných a 1 neplatný volební lístek. Výsledky jsou:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 Nikoleta Anderlová 194
2 Damian Waloszek 173
3 Filip Špidla 156
4 Veronika Roubínová 69
5 Artem Polezhaev 59
6 Lukáš Tamchyna 51
7 Jan Václavek 46
8 David Roubín 46

Vzhledem k tomu, že předpisy neumožňují sdílené umístění, bylo v souladu s řečenými předpisy určeno pořadí posledních dvou kandidátů losem.

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení):

 • Nikoleta Anderlová
 • Artem Polezhaev
 • David Roubín
 • Veronika Roubínová
 • Filip Špidla
 • Lukáš Tamchyna
 • Jan Václavek
 • Damian Wałoszek

Předepsaný způsob hlasování: Oprávněný volič obdrží po předložení průkazu totožnosti volební lístek, na kterém zaškrtne 0 až 5 kandidátů a vhodí jej do připravené volební urny.

Volby budou probíhat 30. 10. od 16:30 do 20:30 a 31. 10 od 7:00 do 11:00.

Volby skončily, a po sečtení hlasů z celkem 112 odevzdaných volebních lístků jsou výsledky:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1–2 Eva Santariusová 73
1–2 František Zajíc 73
3 Jan Gocník 69
4 Viktor Němeček 68
5 Petr Vincena 60

Detaily v volebním protokolu.

Děkujeme všem kandidátům a voličům, gratulujeme zvoleným!

Kandidáti k volbám do kolejní rady

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení):

 • Jan Gocník
 • Viktor Němeček
 • Eva Santariusová
 • Petr Vincena
 • František Zajíc

Předepsaný způsob hlasování: Oprávněný volič obdrží po předložení průkazu totožnosti volební lístek, na kterém zaškrtne 0 až 5 kandidátů a vhodí jej do připravené volební urny.

Vyhlášení voleb do kolejní rady

Kolejní rada koleje 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad volby do Kolejní rady koleje 17. listopadu. Tyto volby se budou konat 5. 11. 2018 od 8:30 do 12:30 a 6. 11. 2018 od 17:00 do 21:00.

Přihláška ke kandidatuře se podává k rukám volební komise nejpozději do 3. 11. 2018. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis.

Kandidát je oprávněn předat předsedovi volební komise svůj volební program, nepřesahující stránku formátu A4. Volební komise tento program zveřejní na webu kolejní rady společně se seznamem kandidátů podle čl. 8, odst. 4 Volebního řádu a v den voleb jej vyvěsí poblíž volebního místa.

Počet členů kolejní rady se stanovuje na pět.

Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení Matej Lieskovský, Aneta Šťastná, Antonín Češík a Daniel Saracino.

Uzavření průchodu mezi budovami

Vážení studenti od 9. 7. 2018 bude zcela uzavřen průchod suterény mezi budovami A a B !! z důvodu probíhajících stavebních prací. Uzavřena bude tělocvična, hudební klub, velká klubovna. Malá klubovna v budově B bude také uzavřena - upravena na provizorní sklad prádla -výměna lůžkovin ve středu!! 8 - 11 13 - 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Změny v návaznosti na vyhlášku GDPR

Vážení studenti,

Dovolte, abych Vás informovala se změnami na koleji v návaznosti na vyhlášku GDPR od 25.5.2018.

 1. Poštovna: od 25. 5. 2018 kolej přebírá jen běžnou poštu. Ostatní doporučená , balíky, PPL, DHL, placené atd. – pouze do vlastních rukou! Oznámení pošty budete mít ve schránce.
 2. Vrátnice-recepce: Knihy závad a návštěv jsou nahrazeny kartou, kterou vyplníte a předáte do vrátnice.
 3. Platby - spotřebiče, praní atd.: dostanete stvrzenku o zaplacení.
 4. Příloha: souhlas s GDPR, který budete podepisovat se smlouvou o ubytování.

S pozdravem
Mgr. Jana Provazníková
vedoucí koleje

Oznámení o změnách příjezdu a příchodu ke koleji

Vážení,
začátkem května dojde k předání celé plochy kolem objektů kolejí postupující stavbě FHS, což nám přinese omezení zejména v příjezdu k budovám, které bude zcela omezeno. To samé se týká parkování na ploše a pod závorou. Bude ukončeno ke dni 30.4.2018.

Dovoluji si Vás informovat, že budou zřízeny pěší koridory pro pohyb osob z obou objektů, směrem na závoru a dále ulicí Na Kindlovce - Pátkova k autobusu 112. Průchod v suterénu koleje mezi objekty bude zatím v provozu.

Dále budou přemístěny kontejnery na TKO na chodník ul. Pátkova. Zásobování přes rampu bude velmi omezené, proto počítejte s tím, že budete muset zásobovat a dodávat zboží po pochozích trasách.

Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat o trpělivost a sledování informačních cedulí. Opatření bude dlouhodobé, cca 1 rok.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Jana Provazníková
vedoucí koleje

Výsledky voleb

Volby skončily a výsledky jsou:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 František Zajíc 69
2 Petr Vincena 61

Děkujeme všem kandidátům a voličům, gratulujeme zvoleným!

Podrobnosti ve volebním protokolu.

Kandidáti v doplňujících volbách do KR

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení):

 • Petr Vincena
 • František Zajíc

Volby budou probíhat v pondělí 23. října od 9:00 do 13:00 v budově A (přízemí, prostor před výtahy) a v úterý 24. října od 17:00 do 21:00 v budově A (přízemí, prostor před výtahy).

Předepsaný způsob hlasování: Oprávněný volič obdrží po předložení průkazu totožnosti volební lístek, na kterém zaškrtne 0 až 2 kandidáty a vhodí jej do připravené volební urny.

Kontrola majetku

Jako každý rok, budou i letos probíhat na pokojích inventury majetku. Plánovaný začátek je 1. 11., konec 22. 11. 2017. Rozpis kontrol naleznete v tabulkách níže. Pokud by se měl ještě změnit, budeme Vás informovat.

Pokud v době inventur nebudete na pokoji a standardně nepoužíváte kolejní lampičku, nechte ji prosím někde vytaženou.

BUDOVA A
Datum kontroly Patro  Kontrolní pracovníci
St 1. 11. 	20 - 19	 Holub-Fausková
Čt 2. 11. 	19 - 18	 Hrdinková-Novotná
Pá 3. 11. 	18 - 17	 Holub-Drábková
Po 6. 11.	17 - 16	 Hrdinková-Hrdinka
Út 7. 11.	16 - 15	 Holub-Illich
St 8. 11. 	14 - 13	 Součková-Novotná
Čt 9. 11.	13 - 12	 Holub-Vojáčková
Pá 10.11.	11 - 10	 Vojáčková-Janešová
Po 13.11.	10 - 9	 Malík-Janešová
Út 14.11.	8 - 7	 Holub-Gregorová
St 15.11.	7 - 6	 Prošková-Hrdinková
Čt 16.11.	6 - 5	 Holub-Fausková
Po 20.11.	5 - 4	 Boucký-Fausková
Út 21.11.	4 - 3	 Belica-Macková
St 22.11.	2 - 1	 Holub-Illich

BUDOVA B
Datum kontroly Patro  Kontrolní pracovníci
St 1. 11. 	16 - 15	 Prošková-Macková
Čt 2. 11. 	14 - 13	 Belica-Koutenská
Pá 3. 11. 	12 - 11	 Součková-Mandičová
Po 6. 11.	10 - 9	 Prošková-Fausková
Út 7. 11.	8 - 7	 Gregorová-Mandičová
St 8. 11. 	6 - 5	 Boucký-Koutenská
Čt 9. 11.	4 - 3	 Belica-Novotná
Pá 10.11.	2 - 1	 Provazníková-Habichová

Zámluvy B4 a B5 - Vyjádření předsedy KR

Dobrý den,

jak někteří z Vás možná ví, letos budou pro erasmáky vyčleněny pokoje na patrech B4 a B5. S tímto souvisí zaniknutí sekundárního práva pro některé ubytované. V zájmu nějaké kompenzace těmto ubytovaným zkusíme poskytnout jiné pokoje. Toto by nemělo ovlivňovat primární ani sekundární práva nikoho dalšího, jen se prosím nedivte, pokud během 3. kola zpozorujete neočekávané přesuny lidí - to se jen pokoušíme lidem z erasmáky zabraných pokojů sehnat přiměřenou náhradu.

Bývalé obyvatele dotčených pokojů prosím, aby, pokud tak ještě neučinili, se nám ozvali na listopad@zamluvy.kolej.cuni.cz. Rádi bychom mimo jiné věděli, v jakém pořadí jsou pro vás důležité následující vlastnosti pokojů: přestěhování celé buňky, zůstání v budově B, bydlení na nízkých patrech.

S pozdravem, Matej Lieskovský

Vyhlášení voleb do kolejní rady

Kolejní rada 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad doplňovací volby do Kolejní rady koleje 17. listopadu. Tyto volby se budou konat 23. 10. 2017 od 9:00 do 13:00 a 24. 10. 2017 od 17:00 do 21:00.

Přihláška ke kandidatuře se podává k rukám volební komise nejpozději do 22. 10. 2017. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis.

Kandidát je oprávněn předat předsedovi volební komise svůj volební program nepřesahující stránku formátu A4. Volební komise tento program zveřejní na webu kolejní rady společně se seznamem kandidátů dle čl. 8, odst. 4 Volebního řádu a v den voleb jej vyvěsí poblíž volebního místa.

Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení Petr Pecha, Sára Rosecká a Tomáš Pokorný.

Výsledky voleb

Volby skončily a výsledky jsou:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 Jan Musílek 124
2 Matej Lieskovský 90
3 Vladan Glončák 77
4 Viktor Němeček 58
5 Jan Gocník 57

Děkujeme všem kandidátům a voličům, gratulujeme zvoleným!

Podrobnosti ve volebním protokolu.

Kandidáti ve volbách do KR

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení):

Volby budou probíhat v pondělí 7. listopadu od 10:00 do 14:00 v budově A (přízemí, prostor před výtahy) a v úterý 8. listopadu od 17:00 do 21:00 v budově A (přízemí, prostor před výtahy) i v budově B (přízemí, prostor před výtahy).

Předepsaný způsob hlasování: Oprávněný volič obdrží po předložení průkazu totožnosti volební lístek, na kterém zaškrtne 0 až 5 kandidátů a vhodí jej do připravené volební urny.

Kontrola majetku

Jako každý rok, budou i letos probíhat na pokojích inventury majetku. Plánovaný začátek je 1. 11., konec 21. 11. 2016. Rozpis kontrol naleznete v tabulkách níže. Pokud by se měl ještě změnit, budeme Vás informovat.

Pokud v době inventur nebudete na pokoji a standardně nepoužíváte kolejní lampičku, nechte ji prosím někde vytaženou.

BUDOVA A
Datum kontroly Patro  Kontrolní pracovníci
Út 1. 11.    20 - 19 Holub-Koutenská
St 2. 11.    19 - 18 Hrdinková-Novotná
Čt 3. 11.    17 - 16 Holub-Drábková
Pá 4. 11.    16 - 15 Malík-Vojáčková
Po 7.11.    14 - 13 Holub-Drábková
Út 8.11.    13 - 12 Hrdinková-Hrdinka
St 9. 11.    11 - 10 Gregorová-Janešová
Čt 10.11.    10 - 9  Vojáčková - Habichová
Pá 11.11.    8 - 7  Součková-Novotná
Po 14.11.    7 - 6  Prošková-Hrdinková
Út 15.11.    5 - 4  Malík-Drábková
St 16.11.    4 - 3  Holub-Součková
Po 21.11.    2 - 1  Boucký-Macková

BUDOVA B
Datum kontroly Patro  Kontrolní pracovníci
Út 1. 11.    16 - 15 Vojáčková-Habichová
St 2. 11.    14 - 13 Prošková-Macková
Čt 3. 11.    12 - 11 Provazníková-Janešová
Pá 4. 11.    10 - 9  Součková-Koutenská
Po 7.11.     8 - 7  Prošková-Habichová
Út 8.11.     6 - 5  Macková-Novotná
St 9. 11.    4 - 3  Provazníková-Koutenská
Čt 10.11.    2 - 1  Holub-Drábková

Vyhlášení voleb do kolejní rady

Kolejní rada koleje 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad volby do Kolejní rady koleje 17. listopadu. Tyto volby se budou konat 7. 11. 2016 od 10:00 do 14:00 a 8. 11. 2016 od 17:00 do 21:00.

Přihláška ke kandidatuře se podává k rukám volební komise nejpozději do 5. 11. 2016. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis.

Kandidát je oprávněn předat předsedovi volební komise svůj volební program, nepřesahující stránku formátu A4. Volební komise tento program zveřejní na webu kolejní rady společně se seznamem kandidátů podle čl. 8, odst. 4 Volebního řádu a v den voleb jej vyvěsí poblíž volebního místa.

Počet členů kolejní rady se stanovuje na pět.

Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení Zuzana Drázdová, Petr Pecha a Tomáš Pokorný.

Nový posilovací stroj

Do posilovny konečně dorazil nový posilovací stroj. Umožňuje předkopy v sedě i v leže, zákopy v leže, přítahy přes horní i dolní kladku (se sedátkem i bez) a veslování.

Příběh autobusu 112 (a dopravy ke koleji vůbec)

Informace okolo dopravy ke koleji a vedení linky č. 112, stejně jako jiných případných autobusových linek v okolí koleje se nám nakupily. Nebylo již přehledné zobrazovat je v novinkách a proto jsme je shrnuli do samostatného článku Příběh autobusu 112 (a dopravy ke koleji vůbec). Přejeme příjemné počtení.

Ceny zapůjčení praček, vysavačů a žehliček

Ohledně cen za praní došlo opět k posunu. Zatímco první tři dny v září bylo vybíráno 30 Kč za prací cyklus, 4. září vyměnilo ředitelství KaM znění Opatření ředitele č. 17/2015 a změnilo platbu na 30 Kč za hodinu. Na zasedání Grémia předsedů kolejních rad 16. 9. 2015 ředitel uznal, že tato výměna nebyla v souladu s univerzitními předpisy a nechal na web vrátit starou verzi předpisu, podle které se vybírá 30 Kč za prací cyklus, ne za hodinu.

Současné znění předpisu nám ale nejspíš nevydrží příliš dlouho   Grémium by se s ředitelem KaM rádo dohodlo na ceníku, ve kterém je praní účtováno po 30 minutách a ne po pracích cyklech. Nastavené ceny pak mohou být ve výsledky jak vyšší, tak nižší – bude záležet na obratnosti jednání Grémia s ředitelem KaM.

Níže najdete starší novinku o pračkách, kde je rozepsán způsob účtování, na kterém se naše kolejní rada dohodla s vedoucí koleje.


Od 1. 9. 2015 se Opatřením ředitele č. 17/2015 mění a sjednocují ceny za půjčení praček, vysavačů a žehliček ve všech kolejích UK. Půjčovné za žehličku je stanoveno na 10 Kč za 30 minut, za vysavač 20 Kč za 30 minut.

Cena za praní je složitější. V předpisu se uvádí, že je účtováno 30 Kč za jeden prací cyklus. Z ředitelství KaM poté přišel pokyn, který uvádí, že prací cyklus se má interpretovat jako délka nejkratšího cyklu, který pračky v dané koleji nabízejí. S vedoucí koleje jsme se však dohodli, že účtování bude probíhat podle Opatření ředitele, tedy opravdu 30 Kč za 1 prací cyklus, bez ohledu na jeho délku.

Pokud tedy perete cyklus, který trvá 1:45 a vrátíte pračku za 2:10, stále vám bude účtován pouze jeden prací cyklus za 30 Kč. Zároveň, pokud perete na kratší cykly (např. 35 min), bude vám za půjčení pračky do 2 hodin účtováno jen 30 Kč, jako za jeden delší prací cyklus. Přetahování o 5 minut se neřeší.

Apelujeme nicméně na ubytované, aby této dohody nezneužívali a vraceli pračky co nejdříve, s ohledem na ostatní ubytované, kteří si také chtějí vyprat. Pokud někdo vrátí pračku např. po šesti hodinách a nahlásí jeden prací cyklus, bude tento incident zaznamenán a řešen vedoucí koleje a kolejní radou. Pokud někdo bude opatření zneužívat opakovaně, může mu být v extrémním případě další půjčování praček a sušáren odepřeno.

Akce na Miladě v neděli 17. 5. 2015

Od vedoucí koleje nám v pátek 15. 5. 2015 přišel následující e-mail (zkráceno o formality):


… vzhledem k ohlášené akci na neděli večer Vás žádám o respektování předběžných opatření v areálu koleje, pokynů zaměstnanců a Policie ČR. Ředitel KaM UK vydal nesouhlasné stanovisko s pořádáním akce a vstupem na naše pozemky. Je možné, že dojde k uzavření vchodu do budovy B a veškerý vstup bude na kolejenky přes recepci v budově A, aby se zabránilo vstupu cizích osob do objektu a že bude částečně omezen vjezd na parkoviště koleje. Tato omezení vydáme až na základě vzniklé situace nebo doporučení Policie. …


Dodatečné informace: Jedná se o protestní pochod, který začne na Václavském náměstí a končit má právě u naší koleje, před vilou Milada (mezi 18. a 22. hodinou). Nikdo z majitelů okolních pozemků nedal souhlas s pořádáním akce, kolej připravuje opatření k zajištění majetku a bezpečnosti. Na místě bude hlídkovat Policie ČR. Článek v Pražském deníku.

Půjčovna sportovních potřeb

Po velmi dlouhé době se konečně podařil přesun půjčovny sportovních potřeb od správců z řad studentů, kteří byli často špatně dostupní, na vrátnici B. Dík za to patří především vedoucí koleje paní Provazníkové a jejímu zástupci panu Holubovi.

Libovolnou věc z obsahu půjčovny lze bezplatně zapůjčit na vrátnici B oproti kolejence. Půjčovna obsahuje:

 • dva fotbalové míče
 • dva basketbalové míče
 • volejbalový míč
 • volejbalovou síť
 • petanque
 • pumpičku na míče

Výhledově je v plánu i zakoupení ping-pongových pálek, které budou k zapůjčení na vrátnici A, společně s klíči od ping-pongové místnosti.

Bradla a hrazda před kolejí

Skupina studentů v čele s Ionem Profirii umístila včera před kolej hrazdu a bradla. KR je ráda, že k tomu mohla přispět vyjednáním finanční podpory ze strany kolejí. Děkujeme za iniciativu!

   

Vyjádření k akci Light show

Kolejní rada byla v průběhu března oslovena zástupcem společnosti Studenta media panem Krejčím, ohledně konání akce Kolej roku LIGHT SHOW 2015 (dále jen Light show) na naší koleji.

KR se s panem Krejčím 26. 3. sešla a probrala s ním důležité organizační otázky. Jednání jsme uzavřeli s tím, že v té chvíli nevidíme žádný důvod, kvůli kterému by se akce nemohla konat a že jim v brzké době zašleme konečné rozhodnutí a vyjádření.

Po konzultaci s vedoucí koleje a Spolkem Matfyzák vyšly najevo skutečnosti o neseriózním jednání společnosti Studenta media. Informace poskytované jednotlivým organizacím, které měly akci schválit byly zkreslené a rozporuplné. Společnost Studenta media navíc vedoucí koleje i Spolku Matfyzák tvrdila, že mají souhlas či podporu všech ostatních stran, včetně kolejní rady, což byla záměrně použitá lež.

Mimoto se při průzkumu názoru ubytovaných na sociální síti Facebook zjistilo, že více než polovina respondentů je proti konání akce (z těch, kterých by se týkala instalace diod do pokojů dokonce dvě třetiny). Odpovídalo více než 100 respondentů.

Kolejní rada proto přijala následující usnesení per-rollam o akci Light show:

Usnesení 2015/6: Kolejní rada 17. listopadu vážně pochybuje o schopnosti společnosti Studenta media pořádat akci Light show v mezích, které byly prezentovány kolejní radě. Z toho důvodu Kolejní rada 17. listopadu zásadně nesouhlasí s konáním akce Light show v blízkosti Koleje 17. listopadu.
Hlasování (pro - proti - zdržel se): 5 - 0 - 0

Poté, co na koleji proběhla diskuse mezi organizátorem akce a ubytovanými (tuto schůzi KR nepořádala), byla KR požádána ještě o jedno, finální vyjádření k akci Lightshow. Najdete jej v zápisu z mimořádného zasedání KR 8. 4. 2015.

Snažší půjčování Velké klubovny

Velká klubovna je skvělý prostor, je rozměrná, obsahuje kuchyňku a záchod, křesílka, gauč... A ze všech zapůjčovaných místností je pouze ve Velké klubovně povoleno pití alkoholu. Pro její zapůjčení je ale nutný souhlas KR i vedoucí koleje.

Proto se KR dohodla s vedoucí koleje na následujícím zjednodušení: Žádost o velkou klubovnu (podepsanou KR) stačí donést na vrátnici B (alespoň den předem). Vrátnice předá žádost vedoucí, která ji vyřídí a zanechá opět na vrátnici, kde vám pak oproti kolejence vydají klíče.

Výhodou je, že nemusíte být přítomni na koleji v době, kdy je přítomna vedoucí koleje. Žádost můžete na vrátnici přinést kdykoliv, nemusíte spěchat ze školy nebo z práce.

Změna v zamlouvání aerobicové místnosti

Pro jednorázovou zámluvu aerobikové místnosti už není potřeba souhlas vedoucí koleje, k rezervaci stačí souhlas kolejní rady. Pro tuto příležitost byl upraven formulář pro jednorázovou zámluvu.

V případě, že máte zájem o pravidelnou zámluvu aerobikové místnosti, je vám k dispozici formulář pro pravidelnou zámluvu (oba formuláře najdete také na webu v sekci Dokumenty).

Samozřejmě je stále možné půjčit si aerobikovou místnost na vrátnici oproti kolejence. Lidé, kteří mají místnost zamluvenou (ať už jednorázově nebo pravidelně) mají v takovém případě přednost. Aktuálně zámluvené časy můžete najít v rozvrhu aerobicové místnosti.

Na této změně se KR dohodla s vedoucí koleje na zasedání dne 25. 11. 2014 (viz zápis).

Aktualizováno vyhledávátko ubytovaných

Aktualizovali jsme vyhledávátko ubytovaných na tento rok. Užívejte ho! Pokud nechcete být v databázi vedeni, napište nám, ze seznamu vás rádi odstraníme.

Výsledky voleb

Volby skončily a výsledky jsou:

Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 Ladislav Láska 150
2 Petra Pelikánová 132
3 Dávid Štrbka 122
4 Jan Musílek 119
5 Jana Procházková 117
6 Tomáš Masařík 115
7 Matej Lieskovský 72
8 Antonín Teichmann 69
9 Tomáš Jindra 64
10 Petr Kuc 35
11 Adam Oravský 34

Děkujeme všem kandidátům a voličům, gratulujeme zvoleným!

Podrobnosti ve volebním protokolu.

Kandidáti ve volbách do KR

Uplynula lhůta na podávání přihlášek, bude se volit z následujících kandidátů (řazeno abecedně podle příjmení, poté jména):

Všem kandidátům přejeme hodně štěstí a hlasů ve volbách! Ostatní prosíme, aby si udělali chvilku na zvážení kandidatur a ve středu a čtvrtek přišli volit.

Volby do KR

Protože členům dosavadní KR brzy končí mandát, vyhlásilo GPKR dne 21. 10. řádné volby do KR 17. listopadu. Volby se budou konat ve středu 5. listopadu, cca od 18.00 do 22.00 a čtvrtek 6. listopadu od 10.00 do 14.00.

Vyzýváme kandidáty, aby své přihlášky obsahující jméno, číslo pokoje, studovanou vysokou školu (v případě UK i fakultu) a emailovou adresu a telefonní číslo, posílali na adresu volební komise volby@listopad.koleje.cuni.cz. Přihlášky je nutné dodat nejpozději 24 hodin před začátkem voleb. Do stejného termínu je taktéž nutné dodat volební program, nejlépe ve formátu PDF, který bude k nahlédnutí u volebních stolečků po dobu konání voleb (jedna barevná kopie, potenciálně více černobílých).

Pokud zvažujete kandidaturu, a máte otázky k tomu, co to obnáší, neváhejte kontaktovat členy KR jednotlivě, nebo rovnou na naší adrese, rádi se podělíme o naše dosavadní zkušenosti.

A nakonec prosíme dobrovolníky, kteří by rádi pomohli s organizací voleb, aby kontaktovali volební komisi, členy KR, případně rovnou kamarády kandidáty. Speciálně na čtvrteční termín máme málo členů komise, kteří by mohli být přitomni volení. Krom vděku můžeme slíbit drobnou finanční odměnu.

Zámluvy čísel pokojů pro rok 2014/2015

Jako každý rok, i letos bude KR provádět elektronické zámluvy čísel pokojů za podobných podmínek, jako minulý rok:
 • 1. kolo (od 4. srpna, 20.00): domovské právo pro ubytované k 1. srpnu
 • 2. kolo (od 6. srpna, 20.00): domovské právo pro ubytované k 1. červnu
 • 3. kolo (od 8. srpna, 20.00): stěhování aliancí
 • 4. kolo (od 10. srpna, 20.00): volné zámluvy
 • konec zámluv 14. srpna, 20.00
Aktualizace: termíny jsou již určeny a zámluvy budou probíhat již od 4. srpna, kolo volných zámluv zůstává v ohlášeném termínu.

Ubytování na akademický rok 2014/2015

Jako každý rok přinásíme shrnutí aktuálních zásad ubytování pro rok 2014/2015. Jak se tedy ubytovat na naší koleji v následujícím akademickém roce?
   1. Již bydlím a smlouvu mám do září:
   • do 14. června si prodluž stávající smlouvu (v ubytovací kanceláři či přes portál)
   • po 14. červnu si podej novou žádost do ubytování ve volné kapacitě (v ubytovací kanceláři či přes portál)
   2. Již bydlím a smlouvu mám do června:
   • chci zůstat bydlet přes prázdniny: prodluž si smlouvu do září v ubytovací kanceláři a pokračuj dle bodu 1.
   • nechci zůstat bydlet přes prázdniny: pokračuj dle bodu 3
   3. Aktuálně nebydlím či brzy bydlet přestanu:
   • podej novou žádost ve volné kapacitě (v ubytovací kanceláři či přes portál)
   • podej si žádost v systému REHOS mezi 1. - 30. červnem (pouze pro zvýhodněné studenty -- sociálně potřebné, hendikepované a žadatele s děkanským kritériem)
Nezapomeň, že rezervaci je nutno dokončit zaplacením zálohy 1800 Kč. Pokud záloha nebude uhrazena, rezervace zanikne.

Kufrárny v roce 2014

Od pondělí 9.6. začínají fungovat dvě kufrárny, další správci jsou vítáni. Pro uložení věcí si prostudujte podrobná pravidla a zkontaktujte správce vaší nejbližší kufrárny.

Rezignace Jana Musílka na členství v KR

Dne 16. května odevzdal Jan Musílek rezignaci na členství v KR do rukou místopředsedy (celé znění). Funkce, které Honza plnil, přejdou na další členy KR. S případnými dotazy či problémy se tedy obracejte na email kr@listopad.koleje.cuni.cz, případně na jiného člena KR podle aktualizovaného seznamu na webu.

Děkujeme Honzovi za dlouholetý přínos a dobrou práci, kterou za celé působení v KR vykonával v rámci i nad rámec svých povinností!

Omezení otevírací doby o Vánocích

Během vánočních svátků budou částečně omezeny úřední hodiny ubytovací kanceláře:

 • 23. 12. otevřeno 8.00 – 11.00
 • 31. 12. otevřeno 8.00 – 10.00

V ostatní pracovní dny platí běžná otevírací doba.

Vedoucí koleje s kolejní radou přejí všem ubytovaným krásné prožití vánočních svátků, v roce 2014 hodně zdraví a štěstí, mnoho studijních i osobních úspěchů.

Výsledky voleb do KR

V doplňovacích volbách bylo odevzdáno 227 volebních lístků, z toho 226 platných a 1 neplatný. Novým členem KR se stává Dalibor Slovák s 146 hlasy. Tomáš Pokorný získal 79 hlasů.

Seznam kandidátů do KR

Vzhledem k tomu, že uběhla lhůta pro podávání kandidatur do kolejní rady, zveřejňujeme seznam přihlášených kandidátů (řazeno dle abecedy):

 • Pokorný Tomáš
 • Slovák Dalibor

Připomínáme, že doplňovací volby proběhnou ve úterý 5. 11. od 18:00 do 22:00 a ve středu 6. 11. od 9:00 do 13:00.

Aktualizované vyhledávání ubytovaných

Dnes bylo aktualizováno vyhledávání ubytovaných pro rok 2013. Vyhledávání funguje pouze z kolejní sítě. Pokud si nepřejete být v našem systému dohledatelní, napište nám.

Doplňovací volby zrušeny

Milí kolejníci, vzhledem k závažným provozním okolnostem jsme byli nuceni zrušit doplňovací volby, které se měly odehrát ve dnech 2. a 3. 10. Náhradní termín doplňovacích voleb vyhlásíme co nejdříve, pravděpodobně na příštím zasedání KR.

Příjezd autem ke koleji

Už jste si asi všimli, že se příjezd autem ke koleji zkomplikoval do rozměrů, které zamotají hlavu i matfyzákovi. Jako nejpoužitelnější se v tuto chvíli jeví následující postup:

Směrem od Holešovic přejedete sjezd, po kterém byste ke koleji odbočovali normálně a dojedete až k místu, kde začíná areál MFF Troja. Do něj odbočíte, celý jej projedete a dostanete se tak do ulice Pátkova. Pak sto metrů rovně a máte kolej přímo před sebou.

Umístění navigačních cedulí na popsanou trasu zatím nebylo vedením koleje ani dopravním podnikem posvěceno, proto se musíte spokojit s tímto popisem.

Seznam kandidátů do KR

Vzhledem k tomu, že včera uběhla lhůta pro podávání kandidatur do kolejní rady, zveřejňujeme seznam přihlášených kandidátů (řazeno dle abecedy):

 • Tomáš Pokorný

Připomínáme, že doplňovací volby proběhnou ve středu 2. 10. od 18:00 do 22:00 a ve čtvrtek 3. 10. od 9:00 do 13:00.

Vzhledem k malému počtu uchazečů (a k tomu, že volební řád nově vyžaduje, aby u každé urny seděli alespoň dva členové volební komise) se volební urna bude nacházet pouze v budově B. V budově A umístíme ceduli, která bude volby připomínat a voliče přesměrovávat do budovy B.

Reakce na anketu o fóliích

Mnoho z těch, kteří vyplnili anketu o termoizolačních fóliích, nám poslalo slovní komentář, který si zaslouží odpověď. Bohužel nezvládáme odepisovat na každý komentář zvlášť a tak vystavujeme svou souhrnnou reakci zde.

Odpověď na to, kolik procent světla propouští která fólie je trochu složitější. I kdybychom znali přesný údaj, raději bychom ho neuváděli, protože si pod ním každý představí něco jiného. Nejenom, že vnímání světla lidským okem není lineární, ale navíc ani fólie neomezují všechny části spektra stejně.

Přesto alespoň pro srovnání: alobalová fólie, kterou si mnozí z vás v letních měsících zdobí okna je ještě o hodně tmavší, než nejtmavší testovaná termoizolační fólie. Stejně tak propustí fólie řádově více světla než zatažené závěsy.

Chtěli bychom vám dát možnost posoudit množství propuštěného světla osobně a proto vyhlašujeme termíny exkurzí. Sejdeme se na 19. patře budovy A před výtahy a projdeme pokoje se všemi druhy fólií.

Termíny exkurzí

 • Středa 28. 8. od 10:00
 • Neděle 1. 9. od 17:00
 • Úterý 3. 9. od 14:00

Pokud byste po exkurzi změnili svůj názor na hlasování, můžete anketu vyplnit znovu – vaše odpovědi se přepíší.

Co se týče možné instalace žaluzií (ať už vnějších, nebo vnitřních pokovených) namísto termoizolačních fólií, určitě ji zvážíme a případně zahájíme diskusi s vedením KaM o jejich pořízení.

Různé domácí recepty na omezení tepla sice oceňujeme, ale jejich velkoplošná realizace není bohužel proveditelná. Stejně tak představa, že KaM věnuje každému bydlícímu 1500 Kč na provedení vlastních protitepelných opatření je zcestná.

Není pravdou, že by pro funkci fólií musely být zavřená okna. Pro měření byly takové podmínky vhodné, aby byly co nejméně ovlivňovány rušivými faktory. Fólie ale funguje i při oknu otevřeném na ventilaci.

Anketa neslouží pro určení jednotlivých pokojů pro instalaci fólií. Pokud se rozhodneme fólie instalovat, pak se budou instalovat plošně, ideálně na celá patra či na celé strany budovy. Anketa ovlivní o které plochy se bude jednat, ale rozhodně nebude možnost vybírat si (ne)instalaci pro každý pokoj zvlášť. O mixed modelu (fólie pouze na jednom okně) se tím pádem neuvažuje.

Cenu za pokoj by fólie ovlivnit neměly, to ale neznamená, že se nebude opět o něco zvyšovat. Standardní ceny ubytování určuje každoročně Rada KaM (neplést s kolejní radou =o)) na základě cen energií a dalších výdajů. Rozhodně se ale nezvyšuje selektivně pro jednotlivé koleje na základě provedených rekonstrukcí.

Systém zámluv pokojů

Systém zámluv pokojů běží na http://zamluvy.koleje.cuni.cz/. Všem zainteresovaným jsme odeslali informační e-mail s instrukcemi. Pokud máte kolej na příští rok a přesto vám nepřišel, napište nám na listopad@zamluvy.koleje.cuni.cz.

Původně plánovaná mezikola pro zamlouvání čtveřic a dvojic jsme nakonec byli nuceni zrušit. Rezervace tedy budou probíhat ve čtyřech kolech, stejně jako vloni:

ZačátekKonec
1. kolo4. 8. 6:008. 8. 20:00
2. kolo8. 8. 20:0010. 8. 20:00
3. kolo10. 8. 20:0012. 8. 20:00
4. kolo12. 8. 20:0016. 8. 20:00

Vyhlášení doplňovacích voleb

Kolejní rada přijala dne 10. července následující usnesení per rollam:

Protože nastala situace popsaná v Čl. 6, odst. 8 Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad VŠK UK v Praze (dále jen "Volební řád"), vyhlašuje kolejní rada 17. listopadu doplňující volby dle Čl. 7, odst. 7 volebního řádu.

Doplňující volby se uskuteční ve středu 2. října od 18:00 do 22:00 a ve čtvrtek 3. října od 9:00 do 13:00. Členy volební komise byli zvoleni Jan Musílek (předseda volební komise), Ladislav Láska, Alžběta Prokopová, Martina Podivinská, Michaela Kochmanová a Lucie Mohelníková.

Přihláška k volbám musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, jeho rodné číslo a pokoj na kterém je ubytován. Volitelně může být součástí přihlášky i volební program v rozsahu 1 strany A4. V takovém případě KR zajistí jeho černobílý tisk a vyvěšení v blízkosti volebních uren. Přihlášku je třeba doručit k rukám předsedy volební komise nejpozději do neděle 29. září.

Počet členů KR, kteří se budou volit je stanoven na 1.

Vystěhování

Hospodyně upozorňují všechny kdo se chtějí odstěhovat, že otevírací doba ubytovací kanceláře (a dalších místností nezbytných k vystěhování) je v pátek pouze do 11:00. V pátek odpoledne už se nevystěhovává.

Další novinky k fóliím

Nakonec se ukázalo, že KaM chtějí porovnat dva různé typy protislunečních fólií, které tím pádem logicky musí být umístěny blízko sebe, aby bylo měření srovnatelné. Vybrali jsme nejvyšší patra budovy A směrem na západ, protože je považujeme z hlediska přehřívání za nejproblémovější. Osazena fóliemi bude najednou vždy celá buňka.

Dobrovolníky pro instalaci fólií už máme, stále nám ale schází referenční pokoj pro měření bez fólií. Vzhledem k výše uvedenému by to měl být pokoj na 18. až 20. patře budovy A s okny směrem na západ (výhled na skálu, budovu C a tunel Blanka).

Vypadá to, že se povede sehnat záznamová zařízení, která budou teplotu zaznamenávat kontinuálně a nebude tak nutný každodenní vstup zaměstnanců koleje do obývaných prostor. Pokud byste byli ochotni sloužit jako referenční pokoj v případě použití záznamového zařízení, napište nám to prosím též.

Sháníme dobrovolníky na instalaci fólií

Vedení koleje se rozhodlo na 4 pokusné pokoje nainstalovat protisluneční fólie a požádalo KR o vytipování těchto pokojů. Vzhledem k tomu, že se k instalaci fólií váže i pravidelné měření teploty realizované pracovníky kolejí, rádi bychom požádali o dobrovolníky.

Rádi bychom měli reprezentativní výběr -- tj. po jednom pokoji z východní i západní strany obou budov, nejlépe ve vyšších patrech (8. patro a výš) kde je teplota nejvyšší.

Zároveň potřebujeme ve stejné lokalitě i 4 kontrolní pokoje, kam se fólie nenainstalují a také se na nich bude měřit denní teplota.

Svou přihlášku prosím pošlete na kr@listopad.koleje.cuni.cz. Pokud se přihlásíte, ať už k instalaci fólií nebo jako náhradníci, počítejte s tím, že k vám cca 1 denně přijde pracovník kolejí a změří teplotu. Toto může trvat cca 14 dní (vedení to zatím příliš neupřesnilo). Svůj pokoj pochopitelně můžete dát k dispozici, i když na koleji v tuto chvíli nejste.

Kvůli vypovídající hodnotě výsledků by bylo dobré, aby kontrolní pokoje byly blízko instalačním, ale ne bezprostředně vedle na buňce.

Pokoje potřebujeme mít vybrané do pondělí 24. 6.

Kufrárny

Počínaje dnem 18. 6. máme v provozu dvě kufrárny, obě na budově B (viz stránku kufráren). Stále ještě sháníme správce kufráren pro budovu A (alespoň jednoho, nejlépe dva). Pokud se žádný správce nenajde, kufrárny na budově A zůstanou zavřené.

Návrat k běžnému provozu

Voda ustupuje, v součastosti má průtok 2440 m3s-1 a klesá. Výtahy se postupně spouštějí, přístup do suterénu je obnoven (včetně půjčování Malé i Velké klubovny), teplá voda už je k dispozici bez omezení. Úterní výměna prádla bude probíhat jako obvykle.

Protipovodňová opatření

V rámci preventivních opatření proti povodním se stěhují věci ze suterénu koleje do vyšších pater. V souvislosti s tím nebude ve dnech 2. a 3. června (tj. v neděli a v pondělí) povolen vstup do suterénu koleje. Zároveň nebude možné využívat služeb Malé klubovny, která poslouží k uskladnění vybavení přineseného ze suterénu.

Případná evakuace by byla vyhlášena při průtoku vyšším, než 3000 m3s-1, zatím (17:40) jsme cca na polovině této hodnoty. O změně situace vás budeme neprodleně informovat.

Až do odvolání nepoteče teplá voda (resp. poteče jen do vyčerpání zásob). Také přestaly fungovat výtahy (zřejmě kvůli omezení elektřiny).

2. 6. 22:20 byl dle ČHMÚ naměřen průtok 2230 m3s-1.

2. 6. 23:40 byl zatopen 4. schod na památníku (u tenisových kurtů). 14 zbývá. Kurty jsou kompletně pod vodou. Protipovodňové zábrany na Pelc Tyrolce zatím položeny nebyly.

2. 6. 23:55 Několik poznámek od vedení Kolejí a Menz:

 • Zatím není takový průtok, který je impulsem pro evakuaci
 • KaM nemají žádné pokyny k zahájení evakuace (o níž rozhoduje krizový štáb Hl. města Prahy).
 • Případná evakuace se nařizuje vždy s dostatečným předstihem.
 • K zatopení přízemí koleje, tj. vstupů a evakuačních cest na magistrálu nikdy nedošlo.
 • Prosíme o klid a sledování případných pokynů vedoucí koleje, které budou případně vysílány místním kolejním rozhlasem.
Shrnutí: evakuace nebude při překročení průtoku 3000 m3s-1 automatická, ale bude záležet na pokynech krizového štábu Hl. města Prahy.

3. 6. 8:15 U památníku zbývá 6 nezatopených schodů. U zadního traktu menzy vojáci vztyčili protipovodňové zábrany. Zábrany přes silnici právě vyložili a zřejmě se je chystají smontovat. Ve světle těchto událostí to vypadá, že se evakuace nakonec konat nebude, přesto však prosím věnujte pozornost hlášením kolejního rozhlasu.

Menza bude dnes (3. 6.) vařit, v nabídce budou jen jídla č. 1 a 2. Těm, kteří mají objednané jídlo č. 3 nebo 4 bude vrácen kredit a mohou si zvolit z volného výběru.

3. 6. 23:10 Menza bude zítra (4. 6.) fungovat ve stejném režimu jako dnes (tj. budou vydávána jen menu č. 1 a 2, v případě objednání jiného menu budou vráceny peníze). Opatření ze dne 2. 6. stále platí (především se to týká omezení provozu výtahů a zákazu vstupu do suterénu). Pokud vše půjde dobře, ohřev vody bude obnoven 4. 6. dopoledne. Aktuální průtok je 3060 m3s-1 (odkaz).

4. 6. 16:00 Opatření ze dne 2. 6. jsou stále v platnosti. Zítra bude menza opět vařit dvě jídla. Teplá voda už teče, výtahy jsou v provozu pouze evakuační. Zítra by mělo dojít k poklesu průtoků a tím pádem budou nejspíš opatření postupně rušena.

Pravidla kufráren pro rok 2013

Pravidla kufráren pro letošní rok jsou k dispozici zde. Jako každý rok sháníme správce kufráren, zájemci se mohou hlásit Liboru Peltanovi na e-mail libcha@seznam.cz.

Prodlužování ubytování na další akademický rok

Jste-li ubytovaní do konce akademického roku 2012/2013, můžete si od 2. 5. do 14. 6. 2013 uzavřít ubytovací smlouvu na akademický rok 2013/2014. Garance volného místa platí pouze do 14. 6., poté se zbylá místa nabídnou k volnému prodeji! Rozhodně lze doporučit vybavit si ubytovací smlouvu na příští rok co nejdříve.

Pokud do září ubytovaní nejste a chtěli byste být, můžete v tomtéž termínu prodloužit své ubytování do září (a případně rovnou i smlouvu na další akademický rok).

Od 2. 5. bude též možné žádat o ubytování na příští akademický rok ve volné kapacitě, v novém elektronickém systému KaM s názvem Portál. Více se o něm (a žádostech o ubytování vůbec) můžete dočíst v Zásadách ubytování a v Harmonogramu.

Účet v CAS pro nestudenty UK

K uvedení do provozu se chystá elektronická kniha zámluv. KaM upozorňují, že pro přístup k této aplikaci, stejně jako k jiným webovým službám je potřeba účet u CAS UK (centrální autentizační služba). Pokud tedy účet nemáte (nejsnáze to zjistíte na http://ldap.cuni.cz/ – pokud jste na této stránce nikdy nebyli, pak účet nejspíš nemáte).

Ubytovací kancelář na tuto skutečnost upozorňovala nic moc neříkajícím letákem s „prohnutým designem.“ Bylo nám přislíbeno, že tyto letáky budou vyměněny za obsažnější a že budou pro příště splňovat typografické zásady, které očekáváme od seriózních oficiálních dokumentů.

Mimořádné zasedání

Na pátek 21. 12. 2012 od 9:00 svoláváme mimořádné zasedání Kolejní rady. Hlavním bodem programu bude řešení chodbových párty a jejich přesun na vhodnější místa. Zasedání se uskuteční v místnosti Kolejní rady. Jako obvykle jste všichni srdečně zváni.

Aktualizace vyhledávátka ubytovaných

Vyhledávání ubytovaných bylo aktualizováno. Data ve vyhledávátku nyní odráží stav aktuální k 14. 10. 2012. Pokud si nepřejete být dohledatelní, napište nám.

Nové provozní řády

V platnosti je nový řád aerobikové místnosti. Místnost si lze nadále vypůjčit oproti kolejence přímo na vrátnici budovy A. Přibyla však možnost zarezervovat si místnost předem – jak pro jednorázové, tak i pro pravidelné akce. Pravidla používání místnosti jsou podobná pravidlům pro velkou a malou klubovnu, přesto doporučujeme si je pozorně pročíst.

Zároveň byly aktualizovány provozní řády velké a malé klubovny, aby odpovídaly formálnímu a vizuálnímu stylu řádu aerobikové místnosti. Přestože se jejich obsah v zásadě nezměnil, bylo třeba kvůli těmto změnám vydat novou verzi.

Novinkou je, že platnost dlouhodobých (pravidelných) zámluv je vždy na semestr.

Kolejní kuchařka 2012

Pokud se na vás nedostalo při hromadných nástupech, můžete si vytisknout vlastní kolejní kuchařku v její aktuální verzi. Odkazy ke stažení najdete po kliknutí na odkaz „Kolejní kuchařka“ v menu vlevo.

Odstraňování závad

Odstraňování závad, které se zjistily při hromadné kontrole, bude pokračovat v budově A od 3. 9. do 15. 9. Odstraňování bude probíhat v době každý pracovní den, od 9:00 do 15:00.

Odstraňování závad z hromadné kontroly v budově B již bylo ukončeno.

Mytí oken a výměna záclon a závěsů

Bude probíhat od 3. 9. 2012 podle následujícího rozpisu:

Budova A
 • 3. 9. => 20. – 18. patro
 • 4. 9. => 17. – 15. patro
 • 5. 9. => 14. – 12. patro
 • 6. 9. => 11. – 9. patro
 • 7. 9. => 8. – 6. patro
Budova B
 • 10. 9. => 16. – 15. patro
 • 11. 9. => 11. – 9. patro
 • 12. 9. => 8. – 5. patro
 • 13. 9. => 14. – 12. patro

Umožněte prosím přístup k oknům.

Vše by se mělo stihnout do 15. 9., před nástupem nově bydlících na kolej.

Do pokojů se bude vstupovat nadvakrát – přijdou jednak myči oken, jednak výměnáři záclon. Ve výjimečném případě může nastat, že nedorazí obě party ve stejný den. V takovém případě mějte prosím pochopení :-). Mytí oken zajišťuje externí firma a z bezpečnostních důvodů není možné, aby si ho studenti prováděli sami.

Zámluvy pokojů a domovská práva

Pokud jste tak ještě neučinili, překontrolujte si prosím, zda máte v systému zámluv správně zanesená domovská práva.

V datech od KaM jsme narazili na problém, že lidé kteří nejsou studenty UK mají různá ID čísla v různých seznamech, které jsme od nich dostali. Z toho vyplývá, že někteří studenti jiných vysokých škol nebyli automaticky spárováni se svými domovskými právy.

Jestliže se chcete nastěhovat na svůj starý pokoj a nemůžete, protože nemáte v systému domovské právo, napište nám – situaci rychle vyřešíme.

Žadatelé o kolej od 21. 8.

Pokud jste získali kolej až od 21. 8. včetně a máte zájem si zarezervovat pokoj, napište e-mail na stinovlas@gmail.com (tykejte mi). V e-mailu uveďte své jméno, příjmení, pohlaví, e-mail a případně univerzitní login (jste-li z UK) či práva na konkrétní pokoj (pokud jste bydleli v minulém akademickém roce).

Všichni ostatní (tj. žádající do 20. 8. včetně) už jste v systému přidaní a byl vám rozeslán informační e-mail.

 • 2. kolo zámluv začíná 23. 8. v 19:00
 • 3. kolo zámluv začíná 25. 8. v 19:00
 • 4. kolo zámluv začíná 27. 8. v 19:00
 • zámluvy definitivně končí 29. 8. ve 22:00

Změna kontaktní adresy pro systém zámluv

POZOR, změna! Máme potíže s mailserverem. Je možné, že nám nedorazily některé vaše požadavky. Pokud jste psali na starou adresu (listopad@zamluvy...) a ještě neobdrželi odpověď, napište prosím znovu na novou. Od této chvíle pište všechny záležitosti ohledně systému zámluv na adresu stinovlas@gmail.com (tykejte mi).

Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

Termíny pro stěhování

Bydlíte-li na koleji, dostavte se od 3. 9. do 14. 9. do ubytovací kanceláře. Pokud zůstáváte na stejném pokoji, bude s vámi pouze provedeno formální ukončení minulého roku a začátek nového. Pokud se fyzicky stěhujete na jiný pokoj, půjčí vám tam klíče od nového, abyste si mohli přesunout věci.

Pokud na koleji přes prázdniny nebydlíte a stěhujete se až na školní rok, zamluvte si termín ve webové aplikaci KaM (zatím ještě není spuštěna).

Systém zámluv pokojů | Dormitory booking system

Systém zámluv pokojů je v provozu na adrese http://zamluvy.koleje.cuni.cz/. Všichni jste měli obdržet informační e-mail, kde jsme vás o této události informovali.

Přihlašujte se heslem do CAS UK (na hlavní stránce klikněte na odkaz "CAS UK") a vyplňte svoje běžné přihlašovací údaje do SISu. Pokud nemáte účet u CAS, nebo jste prváci a přesto vám nedorazil informační e-mail, ozvěte se nám -- napravíme to.

Přečtěte si prosím nápovědu. Je v ní popsán koncept aliancí a způsob zamluvení pokoje. Dotazy a různé technické problémy hlašte na adresu stinovlas@gmail.com.


Dormitory booking system is ready at http://zamluvy.koleje.cuni.cz/. You should have recieved informational e-mail with further informations about this event.

Use your CAS UK login and password for logging-in (click on link "CAS UK" on the main page and fill-in your credentials). If you don't have a CAS UK account or if you are first year student and yet you didn't recieved informational e-mail with password, just contact us to solve a problem.

Please, read help carefully. There, it's thoroughly described how to make your reservation. There is also concept of alliances, useful when you want to live with someone in particular. It's also described in help. You can ask any questions and report technical problems to stinovlas@gmail.com.

E-mail s výzvou k zaplacení zálohy

Pokud jste uzavřeli smlouvu v průběhu června v ubytovací kanceláři a přesto vám přišel e-mail se smlouvou a výzvou k zaplacení zálohy, můžete ho směle ignorovat. Jedná se o selhání firmy Mefisto, která měla zaslat tento email jen lidem z REHOSu.

Pokud jste smlouvu uzavřeli a zálohu zaplatili už v červnu, nemusíte podnikat žádné další kroky, pouze se ve správný čas "přestěhovat" v ubytovací kanceláři z jednoho roku do druhého.

Toto upozornění se netýká lidí, kteří žádali o kolej v systému REHOS – těm naopak doporučujeme zaplatit zálohu co nejdříve a dvakrát zkontrolovat, že mají uvedené správné variabilní a další symboly, bez kterých by mohli přijít o místo.

Zámluvy místností

Tento týden (od 25. 6. do 1. 7.) není na koleji přítomen Petr Hruška, u nějž se vyřizují zámluvy místností. Obracejte se prosím v tomto období na mail kolejní rady – kr17listopad@googlegroups.com. Někdo z ostatních členů KR, kteří zrovna budou na koleji, žádost vyřídí.

Sháníme správce kufráren

Jako každý rok se na naší koleji přes léto mění některé sušárny na kufrárny, do kterých si můžou studenti, kteří se na léto stěhují pryč, uložit své věci. Pro fungování instituce kufráren potřebujeme spolehlivé lidi, kteří se stanou jejich správci (viz pravidla kufráren).

Správce dostane klíče od příslušné kufrárny a vypíše jejich otevírací hodiny (ty budou k dispozici na webu KR) a kontakt na sebe. Otevírací hodiny deklarují dobu, kdy je možno dotyčného zastihnout na koleji, nejlépe přímo v jeho pokoji. Není potřeba vypisovat otevírací hodiny přes prázdniny, důležité je zvládnout nápor v průběhu června a naopak, vydávání věcí v druhé polovině září.

Prosíme zájemce o funkci správce kufrárny, aby se hlásili na e-mail kr17listopad@googlegroups.com.

Update 19. 6. 2012: Zatím se podařilo sehnat správce jen ke dvěma kufrárnám, jedné na budově A jedné na budově B. Zkušenost z minulých let ukazuje, že dvě kufrárny nezvládnou pokrýt potřeby všech lidí, kteří se stěhují pryč na prázdniny. Nebudou-li správci, nebudou ani kufrárny.

Klíče od kufrárny je potřeba zamlouvat s předstihem alespoň 2 dní, neboť je třeba počkat až se vrátí jako sušárna a pak u ní ještě vyměnit zámek. Proto nečekejte s rozhodnutím o správcování na 29. 6. – takhle pozdě už žádnou kufrárnu nedostanete.

Ubytovací rozcestník

Stejně jako vloni jsme pro vás připravili ubytovací rozcestník. Tento dokument si klade za cíl vysvětlit, jak postupovat při ubytování v koleji 17. listopadu (ačkoliv skutečnosti v něm uvedené se vztahují i na obyvatele jiných kolejí). Pokud se budete držet informací v něm napsaných, neměli byste nešťastnou náhodou přijít o kolej ani prošvihnout žádný důležitý termín.

Doporučujeme jej přečíst co nejdříve, některé termíny už začaly!

Malování a výměna baterií

Máte-li zájem nechat si na buňce nebo pokoji vymalovat, napište e-mail vedoucí koleje, p. Kronusové (vera.kronusova@kam.cuni.cz). Upřednostňováno je vymalování celých buněk, včetně kuchyňky, záchodu a koupelny. Do předmětu e-mailu napište "Vymalování".

Kape-li vám kohoutek, protéká záchod nebo máte podobný problém, napište jej do knihy závad, nebo na výše zmíněný e-mail (do předmětu napište "Výměna baterie"). Kolej bude brzy nakupovat větší množství vodovodních baterií, řešit ale může pouze problémy o kterých ví -- nahlašte je!

Půjčovna sportovních potřeb

Po dlouhé době se konečně podařilo najít nového správce půjčovny sportovních potřeb. Je jím Michal Gerthofer, bydlící na A306 (linka *10306) a jeho e-mail je miskoo491@azet.sk.

Děkujeme!

Anketa

Připravili jsme pro vás anketu o sportování na koleji. Sdělte nám své zkušenosti se sportem na koleji a v jejím blízkém okolí! Hlasování je možné pouze z počítačů v kolejní síti, jedno odeslání formuláře na jednu IP adresu.

Anketa byla ukončena. Můžete se podívat na její výsledky.

Oprava oken

V návaznosti na chladné venkovní počasí bude probíhat oprava plastových oken. Máte-li okno, které má rozbité zavírání, netěsní, nebo je nějak jinak poškozené, napište ho do 10. 11. 2011 do knihy závad "Okna" na vrátnici. Návazně bude zajištěna servisní firma na opravu.

Případné dotazy směřujte na vedoucího údržby, pana Františka Illicha (linka 1628).

Ubytovací stipendia

Začalo podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia. Konečný termín pro podávání žádostí o přiznání stipendia na výplatní období začínající měsícem říjen 2011 je 21. 11. 2011.

Webová aplikace pro podávání žádostí je na adrese https://is.cuni.cz/webapps/

Doporučujeme neodkládat podání žádosti na poslední chvíli. Podrobnější informace k ubytovacím a sociálním stipendiím jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-1569.html.

Seznam ubytovaných aktualizován

Vyhledávátko ubytovaných má nyní data aktuální k 14. 10. 2011. Užívejte si ho :-). Pokud byste snad nechtěli být tímto způsobem dohledatelní, napište nám e-mail a my vás vyřadíme z databáze.

Výsledky doplňujících voleb

Výsledky doplňujících voleb do kolejní rady, které proběhly 4. a 5. 10., naleznete ve volebním protokolu. Novým členem kolejní rady se stala Martina Podivinská s počtem 298 hlasů. Na druhém místě se umístil Tomáš Masařík se 174 hlasy. Oběma kandidátům děkujeme!

Doplňující volby do kolejní rady

Doplňující volby do kolejní rady proběhnou 4. 10. od 16:00 do 20:00 a 5. 10. od 10:00 do 14:00. Stolečky s volebními urnami budou k dispozici v přízemí budov A a B. Kandidáty jsou Tomáš Masařík a Martina Podvínská. Jejich volební programy budou viset u stolečků v den voleb.

Upozornění k ubytování

Od 1. 9. 2011 do 15. 9. 2011 se musí všichni studenti bydlící přes léto nabydlet na následující akademický rok. Obnáší to návštěvu ubytovací kanceláře spolu s občanským průkazem, ISICem (nebo potvrzením ze studijního novějšího data), kolejenkou a cca 4500,- Kč (jedná se o platbu za druhou polovinu září a říjen). Tuto návštěvu musí absolvovat i ti, kteří zůstávají na stejném pokoji!

Sháníme správce půjčovny sportovních potřeb

Chceš dělat něco pro naši kolej? Na koleji již dlouhá léta existuje půjčovna sportovních potřeb, kde si lidé mohou zdarma zapůjčit různé vybavení - ping-pongovými míčky a pálkami počínaje, volejbalovou sítí a různými míči konče. Bohužel dosavadní správce se odstěhovává pryč a proto potřebujeme nového.

Pokud jsi dobře dostupný na koleji a máš chuť se o půjčovnu potřeb starat, nebo o tom uvažuješ a chtěl bys vědět více, napiš nám na email kr17listopad@googlegroups.com.

Rádi bychom touto cestou poděkovali dosavadnímu správci půjčovny, Milanu Kurillovi, za jeho dlouhodobou, obětavou práci v této funkci a přejeme mu hodně štěstí v životě mimo kolejní zdi.

Systém zámluv je v provozu!

Najdete ho na adrese http://zamluvy.krakonos.org/, kde se dozvíte další důležité informace (jak se přihlásit, kdy začínají jednotlivá kola, jak si zamluvit pokoj se spolubydlícími apod.)

Pokud jsi žádal až 12. 8., bude ti zřízen přístup k rezervacím až během 15. - 18. (poté co dostaneme data z ubytovací kanceláře). O nic ale nepřijdeš a dáme ti vědět e-mailem.

V případě problémů s rezervací pokoje pište výhradně na adresu zamluvy@krakonos.org, která je k tomu určená. Nekontaktujte jednotlivé členy KR.

Systém zámluv pokojů

Systém zámluv bude probíhat ve třech (resp. čtyřech) kolech.

 • 0. kolo - rušení zámluv z června: Týká se těch, kteří uzavřeli smlouvu v květnu, nebo červnu, zarezervovali si svůj stávající pokoj a později se rozhodli, že chtějí bydlet někde jinde. V tomto kole se pouze ruší rezervace, nepřidělují se pokoje.
 • 1. kolo - domovské právo (přes prázdniny): V tomto kole si mohou lidé zarezervovat místo, na kterém bydleli k 1. 8. 2011. Jiné pokoje nelze zarezervovat.
 • 2. kolo - domovské právo (přes semestr): V tomto kole si mohou lidé zarezervovat místo, na kterém bydleli k 17. 6. (pokud toto místo již nebylo zarezervováno v předchozích kolech). Jiné pokoje nelze zarezervovat.
 • 3. kolo - volné zámluvy: V tomto kole se rezervují pokoje stylem "kdo dřív přijde". Kdo první klikne na místo, má rezervaci. V tomto kole se také uplatní tzv. aliance - pokud máte vybrané spolubydlící na pokoj, případně na buňku, můžete s nimi vytvořit alianci. Tím potom bude ten kdo klikne první (v tomto nebo předchozích kolech) držet místo i ostatním z aliance. Ti si potom mohou místo v klidu potvrdit.

Přesný čas začátků jednotlivých kol bude včas upřesněn, pravděpodobně půjde o večerní hodiny.

kolo kdo začátek konec
0. kolo rušení zámluv z června cca 11. 8. 18. 8.
1. kolo domovské právo (přes prázdniny) 18. 8. 20. 8.
2. kolo domovské právo (přes semestr) 20. 8. 22. 8.
3. kolo volné zámluvy 22. 8. 25. 8.

Návštěvy rodičů

V zápisu ze zasedání 20. 5. 2011 jste se mohli dočíst prohlášení vedoucí koleje, že návštěva, která není studentem, musí za noc zaplatit 350,- Kč místo 50,- Kč, jak je uvedeno v ubytovacím řádu.

Dnes nám bylo vedoucím provozního útvaru KaM, Ing. Martinem Prajerem PhD. oficiálně potvrzeno, že osoba, která je přes noc na návštěvě zaplatí 50,- Kč za vydání lůžkovin, bez ohledu na to, jestli je nebo není studentem.

Rodiče nebo jiní lidé vás tedy můžou v klidu navštívit za standartních 50,- Kč na jednu noc.

Kufrárny

Na koleji začaly fungovat kufrárny, do kterých si můžete na léto uložit své věci. Informace k nim (správci, otvírací doba, pravidla používání, ...) jsou na wiki.

Mytí oken a výměna záclon

Bude probíhat podle následujícího rozpisu:

 • 20. 6. - 1. 7. => 1.-10. patro budovy A a 1.-8. patro budovy B
 • 29. 8. - 9. 9. => 11.-20. patro budovy A a 9.-16. patro budovy B

Do pokojů se bude vstupovat nadvakrát -- přijdou jednak myči oken, jednak výměnáři záclon. Dokonce ani nemusí obě party přijít ve stejný den. Mytí oken zajišťuje externí firma a z bezpečnostních důvodů není možné, aby si ho studenti prováděli sami.

Letní malování

Malovat se bude od 15. 7. do 15. 8. Celkem se vymaluje 25 buněk, rychlostí zhruba 3 buňky za den. Pokoje budou malovány v tomto pořadí:

 • pokoje lidí, kteří nahlásili, že si přejí vymalovat
 • pokoje, které byly při vystěhování posouzeny jako dostatečně hrozné
 • pokoje, kde se už dlouho (několik let) nemalovalo

Pokud chcete vymalovat pokoj, zkontaktujte hospodyně nebo přímo vedoucí koleje pí. Kronusovou.

V žádném případě nebude přikročeno k vymalování pokoje bez toho, aby byli zkontaktováni jeho obyvatelé.

Kolejní kuchařka

Všechno co jste kdy chtěli vědět o koleji a báli jste se zeptat! Kolejní kuchařka, na které již delší dobu pracujeme, se konečně dostala do fáze hodné uveřejnění. Jedná se o wiki, která popisuje nejrůznější aspekty života na koleji. Od nastěhování/vystěhování přes půjčování místností až po blízká restaurační zařízení - to je (nebo má být) jejím obsahem. Její zkrácená papírová verze se bude rozdávat nastupujícím prvákům, aby jim pomohla překlenout těžké začátky. Ačkoliv ještě není hotova, jsme toho názoru, že už se nachází ve fázi, kdy do ní můžete začít přispívat vy - ubytovaní. Znáte nějaký trik, bez kterého nemůžete na koleji žít? Museli jste se vyrovnávat s nestandardní situací a nemohli nikde najít řešení? Podělte se s ostatními o své zkušenosti! Nebo jenom najděte chybu v otvírací době, v ceně piva... Za každou zpětnou vazbu budeme vděční!

Ubytovací rozcestník

Připravili jsme pro vás ubytovací rozcestník. Tento dokument si klade za cíl vysvětlit, jak postupovat při ubytování na koleji 17. listopadu (ačkoliv skutečnosti v něm uvedené se vztahují i na obyvatele jiných kolejí). Pokud se budete držet informací v něm napsaných, neměli byste nešťastnou náhodou přijít o kolej ani prošvihnout žádný důležitý termín. Doporučujeme ho přečíst co nejdříve, některé termíny už začaly!

Žhavé novinky

Zápis ze zasedání jsme pro vás tentokrát připravili v rekordním čase 5 dní. Kromě toho se také pohnula situace ohledně držáků do koláren. Paní Kronusové byla předána cenová kalkulace na vybavení dvou testovacích místností a co nevidět poputuje na ředitelství, kde musí náš návrh schválit.

Dění na grémiu

Přípravili jsme pro vás shrnutí dění na zasedání Grémia předsedů kolejních rad, konaného 12. 4. 2011 (soubor je v kódování UTF-8).

Stolní fotbálek

Na koleji byl zprovozněn stolní fotbálek. Nachází se v malé klubovně, tj. místnosti za vrátnicí B. Stačí přijít na vrátnici B s kolejenkou a říct, že si jdete zahrát fotbálek. Jedna hra (11 míčků) stojí 10Kč - potřebujete přímo desetikoruny, jiné mince vám nepomohou. Další informace jsou na fóru. Díky patří joshisovi. Tip: podívejte se do rozvrhu, jestli není klubovna zamluvená.

Testování židlí

KR byla požádána o zhodnocení čtyř typů židlí, které by mohly výhledově nahradit staré "židle Student" nejen na naší koleji. Závěry našeho testování (zpráva pro ředitelství KaM) jsou ke stažení. Další informace o tomto tématu lze získat v diskusi.

Zkušební provoz Malé klubovny

Na minulém zasedání se KR dohodla s vedoucí koleje na novém, zkušebním provozu tzv. Malé klubovny (místnosti za vrátnicí B). Půjčování této místnosti bude plně v kompetenci KR a to od 1. února 2011. To znamená, že pro zapůjčení místnosti již není třeba obíhat tradiční kolečko KR - paní vedoucí, ale stačí donést vyplněnou žádost pouze zástupci KR (v současné době Petr Hruška - pokoj A1908). V souvislosti s tím byl vyhotoven nový řád této místnosti (velmi podobný řádu Velké klubovny v suterénu). Doufáme, že ubytovaní takové zjednodušení uvítají a že se tento zkušební provoz osvědčí.

Zastavení vrtání

Kvůli četným stížnostem studentů na hluk dnes vedoucí koleje rozhodla o okamžitém ukončení prací spojených s výměnou osvětlení na A. Práce budou pokračovat po konci zkouškového období, tj. od 18.2. Shrnutí situace ohledně hluku najdete v zápisu.

Výsledky voleb do KR

Výsledky voleb do kolejní rady, které proběhly 1. a 2. 12., naleznete ve volebním protokolu. Děkujeme Martinu Dekarovi za organizaci voleb a zvoleným kandidátům za úspěch ve volbách. Přejeme novým členům mnoho zdaru, silné nervy a ukázněné spolukolejníky.