Pračky (Washing machines)

Co se týče nových praček od firmy Miele, aktuálně jediný pořádnější návod na použití se nachází v příspěvku na kolejní Facebookové skupině.

Obecné návody (general guides)

Několik kroků (several steps) Beko CZ Beko EN
Whirlpool přední plnění CZ Whirlpool front loading EN
Whirlpool horní plnění CZ Whirlpool top loading EN
Detailní návod (detailed guide) Detailní návod CZ Detailed guide EN
Symboly na oblečení (symbols on clothes) Symboly na oblečení CZ Symbols on clothes EN

Pro konkrétní pračky (for specific washing machines)

Manuály od výrobce pro konkrétní pračky na koleji. V krátkých manuálech najdete nejpodstatnější informace včetně tabulky programů, v dlouhých najdete nezkrácené manuály.
(pozn.: u modelu Whirlpool FFS 7238 B EE je nezkrácený manuál stejný jako krátký, u modelů Whirlpool s horním plněním nezkrácený manuál neobsahuje tabulku programů, a u modelu Beko WUE 6512 nejspíše neexistuje anglická verze, proto uvádíme manuál pro Beko WRE 6512 BWW).

Manufacturer's manuals for specific washing machines in the dormitory. In the short manuals you will find the most important information, including the program table, in the long ones you will find the non-shortened manuals.
(notes: for the Whirlpool FFS 7238 B EE, the non-shortened manual is the same as the short one, for the Whirlpool top loading models the non-shortened manual does not contain the program table, and for the Beko WUE 6512 the English version probably doesn't exist, so we link the manual for the Beko WRE 6512 BWW).

Umístění
(location)
Model Typ
(type)
Krátký
manuál
Short
manual
Kompletní
manuál
Complete
manual
A 2 Whirlpool FFS7238BEE Whirlpool front Short CZ Short EN Long CZ Long EN
A 10/1 Miele WED035WCS Miele TBD TBD TBD TBD
A 10/2 Whirlpool TDLR65231 Whirlpool top Short CZ Short EN Long CZ Long EN
A 10/3 Whirlpool AWE50510 Whirlpool top Short CZ Short EN Long CZ Long EN
A 18/1 Whirlpool FWG71284W Whirlpool front Short CZ Short EN Long CZ Long EN
A 18/2 Beko WRE6512BWW Beko Short CZ Short EN Long CZ Long EN
A 18/3 Whirlpool FFS7238BEE Whirlpool front Short CZ Short EN Long CZ Long EN
B 2/1 Beko WUE6512CSX0 Beko Short CZ Short EN Long CZ Long EN (Beko WRE)
B 2/2 Beko WTE6512B0 Beko Short CZ Short EN Long CZ Long EN
B 2/3 Beko WRE6512BWW Beko Short CZ Short EN Long CZ Long EN
B 10/1 Whirlpool TDLR65231 Whirlpool top Short CZ Short EN Long CZ Long EN
B 10/2 Beko WRE6512BWW Beko Short CZ Short EN Long CZ Long EN
B 10/3 Whirlpool FFS7238BEE Whirlpool front Short CZ Short EN Long CZ Long EN

Last updated: 16.4.2023