Usnesení

Usnesení kolejní rady jsou k dispozici od roku 2011. Až do roku 2015 se ale kolejní rada téměř neusnášela, protože to nepovažovala za nutné a většina záležitostí byla vyřešena dohodou. Nejsou zahrnuta hlasování o programu a vyhlášení voleb. U každého usnesení je k dispozici odkaz na příšlušný zápis, který pokrývá i kontext do kterého je usnesení zasazeno.

Přijatá usnesení jsou zvýrazněna zeleně, nepřijatá červeně.

Usnesení č. 1/2021: Kolejní rada koleje 17. listopadu nevidí na základě obdržených podkladů žádné překážky pro prodej schodů pouze za podmínky, že finance z prodeje budou využity v rámci Koleje 17. listopadu po dohodě s Kolejní radou.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 1/2020: Kolejní Rada v současné době nevidí důvody, proč by se měla kolej 17. listopadu zabezpečit na ISIC, a nedoporučuje toto opatření. Pokud by k tomu přesto v budoucnosti mělo dojít, tak s tím Kolejní Rada souhlasí pouze za předpokladu, že se bude jednat jen o zabezpečení hlavního vchodu a přístupu do menzy.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 2/2017: Kolejní rada doporučuje v případě zřizování dalších jednolůžkových pokojů pokračovat na sedmém nebo pátém patře budovy A.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 1/2017: Kolejní rada za prezentovaných podmínek souhlasí s pořádáním audiovizuální produkce v přízemí budovy C skupinou Cukr 24. - 25. 2. 2017.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 3/2016: Kolejní rada 17. listopadu žádá vedení KaM, aby s ní předem konzultovalo veškeré plánované kroky ohledeně zabezpečení koleje.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 2/2016: Kolejní rada podporuje výsadbu zeleně v okolí Koleje 17. listopadu a doporučuje vedení koleje projednat ji s ředitelstvím KaM a městskými částmi.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 1/2016: Kolejní rada nedoporučuje zřídit osvětlení velkoplošné reklamy umístěné na budově A.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 9/2015: KR má zájem o umístění automatu na špunty do uší v prostorách studovny.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 2 (J. Procházková, D. Štrbka) – 1 (L. Láska) – 2 (J. Musílek, P. Pelikánová)   zápis

Unesení č. 8/2015: KR 17. listopadu považuje zabezpečení koleje 17. listopadu za dostatečné a v současné době nesouhlasí s instalací kamerovéhu systému, dveří na čipovou kartu, turniketů, ani jiných systémů omezujících komfort a soukromí ubytovaných.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 7/2015: KR trvá na svém stanovisku v usnesení 2015/6 a je proti konání akce Lightshow 2015 v blízkosti Koleje 17. listopadu.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 6/2015: Kolejní rada 17. listopadu vážně pochybuje o schopnosti společnosti Studenta media pořádat akci Light show v mezích, které byly prezentovány kolejní radě. Z toho důvodu Kolejní rada 17. listopadu zásadně nesouhlasí s konáním akce Light show v blízkosti Koleje 17. listopadu.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis
Usnesení bylo přijato hlasováním per rollam.

Usnesení č. 5/2015: KR se domnívá, že cenový rozdíl mezi jednolůžkovým pokojem a dvoulůžkovým pokojem s vyblokováním druhého lůžka je neopodstatněný, a proto KR navrhuje sjednotit cenu těchto pokojů a to na cenu jednolůžkového pokoje.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 4/2015: Kolejná rada bude uvádzať v zápisnici pri verejných hlasovaniach o uzneseniach menovité výsledky hlasovania s výnimkou jednomyseľného hlasovania.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 3 – 0 – 2   zápis

Usnesení č. 3/2015: Kolejní rada požádá kolejní obchůdek o zařazení špuntů do uší do sortimentu.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení č. 2/2015: Kolejní rada souhlasí s umístěním automatu na špunty do uší v prostorách koleje.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 2 – 3 – 0   zápis

Usnesení č. 1/2015: Kolejní rada 17. listopadu souhlasí s realizací reklamy firmy Lenovo dle zaslaného grafického návrhu za následujících podmínek:

  • Reklama bude zakrývat okna chodby pouze v 18. až 20. patře budovy A z jižní strany poloprůhlednou sítí.
  • Reklama nebude osvětlena.
  • Část ze zisku z reklamy (alespoň 200.000 Kč ročně) bude využita v koleji 17. listopadu. Způsob využití určí kolejní rada po dohodě s vedoucí koleje.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Starší usnesení již nejsou číslována.

Usnesení: KR podporuje udělení druhé výstrahy studentu Č., namísto vystěhování, za podmínky, že se přestěhuje na nový pokoj, k člověku, který s tím bude souhlasit.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0   zápis

Usnesení: KR nedoporučuje uzavírat smlouvu o pronájmu s panem Světlým, protože se domnívá, že potenciální rizika převyšují výhody pro ubytované i KaM.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 1   zápis