Ekumenická místnost

Místnost je primárně určena pro duchovní účely a hraní deskových a karetních her. Chodí sem muslimové kvůli modlitbě, dále biblické skupinky. Výhodou je útulnost místnosti a její vybavení. Můžete si tu např. uvařit čaj nebo kávu. Ale pozor – pití alkoholu, kouření a požívání jiných omamných látek je v přímém rozporu s řádem místnosti! Naopak nevýhodou je, že získat klíč od místnosti nějakou chvilku trvá, a tak je vhodná jen pro pravidelné činnosti. Na jednorázové akce jsou vhodnější malá a velká klubovna.

Chceš-li se jen připojit k existujícímu spolku, který místnost využívá, kontakt na něj získáš od správce ekumenické místnosti:
Ivan Krasičenko - mail: krasicei@seznam.cz

Pokud si chceš zapůjčit místnost pro vlastní účely, první věc, kterou bys měl udělat, je zkontaktovat správce, a to buď elektronicky nebo osobně. Domluvíte se na tom, co a kdy hodláš v místnosti provozovat, aby nedošlo ke kolizi termínů s ostatními uživateli. Poté sepíšete žádost o využití místnosti, kterou odneseš vedoucí koleje ke schválení a následně dá správce zapsat tvoje jméno na seznam na vrátnici B, kde si můžeš oproti kolejence klíč od místnosti vyzvednout.

Provozní doba není předem stanovena, a tak je doba využití určena správcem, převážně podle časového harmonogramu místnosti.