Na koleji existuje řada místností, které můžou ubytovaní využívat k zábavě či studiu. Pro všechny platí, že pro jejich využití je třeba prostudovat, znát a dodržovat jejich řády.

Nejpodstatnější je, že v místnostech je nutno dodržovat požární a bezpečnostní předpisy, udržovat pořádek, nenechávat zde žádné věci, nekouřit a nepožívat alkohol (ten je povolen pouze ve Velké klubovně), ani jiné omamné látky. Polohu všech místností najdeš na pláncích v přílohách A a B.

Velká klubovna

V roce 2010 byla na koleji zřízena Velká klubovna (tzv. „pařba room“). Je zde základní nábytek jako stoly, židle, křesla a velká sedačka, dále tu naleznete kuchyňku a záchod.

Místnost nemá prozatím žádný speciální okruh činností, které se v ní provozují. Nejčastější jsou oslavy narozenin, setkání s přáteli, různé párty a občas i divadelní představení. Za soukromé využití místnosti se ale platí příspěvek na uklízecí prostředky (v současné době ustálený na 100 Kč za jedno vypůjčení).

Jednoduše řečeno: pokud chceš pořádat nějakou rozumnou akci (tj. neprotivící se řádu místnosti) a na koleji není žádná místnost, která by se na ni hodila víc, je pro ni Velká klubovna jako stvořená.

Jak si ji půjčíš:

  1. Podívej se na rozvrh místnosti a najdi si volný termín.
  2. Stáhni si formulář zapůjčení Velké klubovny a vyplň dané informace (především termín a kontakt na odpovědnou odobu).
  3. Získej souhlas a podpis kolejní rady nebo vedoucí koleje. V případě kolejní rady zajdi s vyplněným formulářem za příslušným členem KR. Hodí se, když jej upozorníš e-mailem a domluvíte se na schůzce. V případě vedoucí zajdi s vyplněným formulářem za vedoucí koleje paní Provazníkovou, která sídlí v přízemí budovy B, v chodbě za výtahy.
  4. Vyzvedneš si klíče od místnosti na vrátnici budovy B, oproti podepsanému formuláři a kolejence.

Alternativně můžeš obejít vyplňování a podepisování papírového formuláře. Uděláš to tak, že se alespoň 2 pracovní dny před tvou akcí domluvíš (skrze mail/Messenger/...) s členem Kolejní rady a pošleš mu všechny informace, které bys jinak vepisoval/a do papírového formuláře. Pokud bys však chtěl/a zažádat o odpuštění poplatku za Velkou klubovnu, tak musíš (ideálně osobně, s papírovým formulářem) za vedoucí koleje.

(rozklikni) Informace potřebné k vyplnění u elektronické rezervace: Datum a čas začátku:
Datum a čas konce:
Opakování akce:
Platnost žádosti:
Počet osob:
Popis:
Odpovědná osoba:
Pokoj:
Kontakt:

V místnosti je nutno udržovat pořádek, provozní doba je do dvou hodin do rána, přibližná kapacita místnosti je asi 40 lidí a (na rozdíl od ostatních místností) je zde dovoleno pití alkoholu. Stejně jako v celém objektu je zde ale zakázáno kouřit.

Za využití místnosti se obvykle platí poplatek 100 Kč za akci jako příspěvek na úklid. V odůvodněných případech může vedoucí koleje tento poplatek snížit či odpustit. V případě podpisu formuláře vedoucí koleje vybírá peníze přímo vedoucí. V případě podpisu kolejní radou je poplatek vybírán na vrátnici při vyzvednutí klíčů od místnosti.

Malá klubovna

Jak napovídá název, Malá klubovna má podobné využití jako klubovna velká, ale samozřejmě pro akce menšího rázu. Ideální je např. pro deskové hry a drobné posezení s přáteli.

Její nevýhodou je, že nabízí menší komfort než klubovna velká (jsou zde jen židle, stoly a sedačka). Oproti Velké klubovně chybí kuchyňka a záchod a navíc je na zemi dlažba místo lina, takže se zde nedá tancovat. Na druhou stranu si v ní můžeš zahrát stolní fotbálek a navíc je mnohem snadnější si ji zapůjčit.

Jak si ji zamluvit:

  1. Podívej se na rozvrh místnosti a najdi si volný termín.
  2. Stáhni si formulář zapůjčení Malé klubovny a vyplň dané informace (především termín a kontakt na odpovědnou osobu).
  3. Zajdi si s vyplněným formulářem za příslušným členem kolejní rady. Hodí se, když jej upozorníš e-mailem a domluvíte se na schůzce.
  4. Zajdi zanést podepsaný formulář na vrátnici B.
  5. Kolem času začátku akce si vyzvedneš klíče od místnosti na vrátnici budovy B oproti kolejence.

Alternativně můžeš obejít vyplňování a podepisování papírového formuláře. Uděláš to tak, že se alespoň 2 pracovní dny před tvou akcí domluvíš (skrze mail/Messenger/...) s členem Kolejní rady a pošleš mu všechny informace, které bys jinak vepisoval/a do papírového formuláře.

(rozklikni) Informace potřebné k vyplnění u elektronické rezervace: Datum a čas začátku:
Datum a čas konce:
Opakování akce:
Platnost žádosti:
Počet osob:
Popis:
Odpovědná osoba:
Pokoj:
Kontakt:

V případě, že si chceš místnost pouze na místě půjčit a nechceš si ji zamlouvat, stačí na vrátnici B předložit svou kolejenku a místnost ti bude obratem zapůjčena. Přednost k použití mají ovšem ti, kteří si poctivě vyplnili a nechali potvrdit formulář.

Ekumenická místnost

Místnost je primárně určena pro duchovní účely. Pětkrát denně sem chodí muslimové kvůli své pravidelné modlitbě, dále místnost využívají biblické skupinky.

Výhodou je útulnost místnosti a její vybavení. Můžete si tu např. uvařit čaj nebo kávu. Ale pozor – pití alkoholu, kouření a požívání jiných omamných látek je v přímém rozporu s řádem místnosti! Naopak nevýhodou je, že získat klíč od místnosti nějakou chvilku trvá, a tak je vhodná jen pro pravidelné činnosti. Na jednorázové akce jsou vhodnější Malá a Velká klubovna.

Chceš-li se jen připojit k existujícímu spolku, který místnost využívá, kontakt na něj získáš od správce ekumenické místnosti, viz Ekumenická místnost.

Pokud si chceš zapůjčit místnost pro vlastní účely, první věc, kterou bys měl udělat, je zkontaktovat správce Jana Michelfeita a to buď elektronicky, nebo osobně. Domluvíte se na tom co a kdy hodláš v místnosti provozovat, aby nedošlo ke kolizi termínů s ostatními uživateli. Poté sepíšete žádost o využití místnosti, kterou odneseš vedoucí koleje ke schválení a následně dá správce zapsat tvoje jméno na seznam na vrátnici B, kde si můžeš oproti kolejence klíč od místnosti vyzvednout.

Provozní doba není předem stanovena a tak je doba využití určena správcem, převážně podle časového harmonogramu místnosti.

Studovna

Projdeš-li na B v přízemí úzkou uličkou s dveřmi nalevo od sbratřených výtahů, octneš se v chodbičce, kde je Studovna, Televizní místnost a Kancelář vedoucí.

Klíče od studovny se dají půjčit na vrátnici B proti kolejence (bez dalších náležitostí).

Výhody studovny:

Proto je při nemožnosti učit se na pokoji vhodné jít právě tam a ne například do Malé klubovny.

Hudební zkušebna

Na naší koleji funguje Hudební klub, který provozuje v suterénu mezi budovami A a B hudební zkušebnu. Tato místnost, ve které jsou bicí, kytarové a basové kombo, zpěvový aparát apod., slouží jako zázemí pro jednotlivce, ale i kapely. Za 200 Kč na akademický rok můžeš chodit do zkušebny a hrát od 16ti hodin až do půlnoci beze strachu, že kohokoliv rušíš. Z vybraných peněz se pak kupuje, po dohodě všech členů klubu, další vybavení nebo hudební aparát atd.

Pokud máš zájem o navštěvování zkušebny, můžeš navštivit stránky hudebního klubu. Aktuální rozvrh je také dostupný na dveřích zkušebny.

Klavír

V suterénu budovy B se nachází místnost s klavírem. Je o něj velký zájem a proto je dobré si ho alespoň na vrátnici B dopředu zarezervovat – osobně nebo po telefonu. Tamtéž si od něj můžete oproti kolejence půjčit klíče. Kvůli své hlučnosti se klavír půjčuje pouze do 22:00.

Kuřárna

Kuřárna byla v únoru roku 2012 zrušena a na jejím místě byl zřízen Kolejní obchůdek. Jediným místem na území koleje, kde je povoleno kouřit, je tedy druhý (nepoužívaný, nouzový) východ budovy A (samozřejmě z vnější strany).

Všude jinde uvnitř budov, na schodech nebo v podzemí se kouřit nesmí. Pro tento zákaz jsou dobré důvody, konkrétně tolerance a požární předpisy (za kouření mimo vyhrazená místa hrozí pokuta až 20 000 Kč).

Počítačová laboratoř (Lab)

Lab je místnost se spoustou počítačů s internetem, které můžeš kdykoliv použít (obzvláště se hodí, když člověk zapomene včas zaplatit internet). Nachází se v přízemí budovy A, vedle schodů vedoucích do suterénu, k menze.

Jsi-li tam poprvé, musíš si založit účet. Pokud jsi z MFF, tak to uděláš u služby, která běžně sedí u počítače u dveří, spí na matraci vzadu, není tam, nebo je lab zavřený (v tomto pořadí pravděpodobnosti). Nejsi-li z MFF, musíš si nejdříve oběhnout byrokratické kolečko. Bude potřebovat formulář – ten si také můžeš vyzvednout v labu. S tím zajdeš nejdříve na studijní, kde ti ho potvrdí. Potom na sekretariát SISALu (Malostranské Náměstí 25, 4. patro) – tam ti dají jiný, se kterým už přijdeš ke službě v labu a ta ti proti němu vytvoří účet.

Jakmile získáš jméno a heslo, můžeš lab navštěvovat podle potřeby. Výhodou je jeho nepřetržitý provoz. Často je v labu k dispozici internet i když u tebe nejde – např. proto, že vypadl patrový switch. Lab je pak dobré místo pro zaslání hlášení o závadě správě sítě.

V době, kdy hodně lidí nemá zaplacený kolejnet, tj. zpravidla začátkem října a začátkem kalendářního roku, bývá lab nacpaný k prasknutí. Jinak bývá vždy několik počítačů volných.