Kolejnet

Naše kolejní síť se od těch na ostatních kolejích značně liší. Je to dáno historicky. Matfyzáci, ježto byli většinovou skupinou v těchto budovách, si v dobách, kdy to vůbec nebylo samozřejmé, vydupali internet, který si zajistili u MFF. Na ostatních kolejích byl zaveden až o několik let později a to KaMem. Ten náš je tedy připojený přímější cestou na Pasnet, rychlejší a spolehlivější, nicméně konfigurace připojení není úplně triviální.

Připojení má příjemné paramtery 100 Mb/s a 100 Kč/měsíc, zahrnuje statickou veřejnou IP adresu.

Připojení ke kolejnetu

Nejprve je třeba vzít ISIC, občanský průkaz, hezké jméno pro počítač (to totiž nelze snadno změnit), papírek s napsanou MAC adresou (to je unikátní adresa síťové karty; když nevíš jak ji zjistit, zadej do Googlu „MAC adresa“) a vyrazit v úředních hodinách do kanceláře správy sítě – v přízemí budovy A za výtahy, doprava až na konec chodby. Tam ti zařídí účet.

Pak se připojíš do informačního systému kolejnetu (dále též IS), zadáš novou platbu a zaplatíš. Tady pozor – je potřeba vyplnit variabilní i specifický symbol. Internet se ti zapne, jen co na cílový účet dorazí platba a zaeviduje se do systému (to se děje asi čtyřikrát za den). Obvykle tedy čekáš 2-4 dny. Pokud potřebuješ zařídit něco neodkladného, je ti k dispozici kolejní lab.

Když se v IS objeví zaplacená platba, je ze strany koleje všechno připravené k připojení. Zbývá nakonfigurovat počítač. Dobře je to popsáno na webu koleje a bylo by zbytečné tam uvedené a udržované návody kuchařkou suplovat, hlavně kvůli jejich rozsahu a množství možností, které pokrývají.

Poznámka: situace se značně zjednodušila, když byly v roce 2010 vytvořeny autokonfigurační programy a to jak pro Windows, tak pro Linux (ke stažení jsou na titulní stránce kolejnetu). Pokud nemáte nějaké nestandardní nastavení počítače, nemělo by vám již připojení po jejich stáhnutí činit problém.

Sdílení – FTP

Na koleji je k dispozici spousta zajímavých materiálů, například zápisky z přednášek, instalace mnoha oblíbených programů, které si tak mnohdy stáhnete rychleji, než z oficiálního webu výrobce (například instalace oblíbených Linuxových distribucí či volně šiřitelné programy).

Toto pohodlí na koleji existuje díky mnoha ubytovaným, kteří tyto materiály sdílí. Na oplátku můžete přiložit ruce k dílu a také něco nasdílet. Inspirovat se můžete například návodem na nastavení FTP serveru (pro Windows).

Sdílení souborů je ošetřeno opatřením správce – není dovoleno jakýkoliv obsah veřejně sdílet mimo kolejnet. To se týká i torrentů a jiných P2P sítí – pokud budete přistiženi při jejich stahování, budete pravděpodobně odpojeni (dočasně, nebo i trvale).

V nasdílených materiálech se dá snadno vyhledávat pomocí serveru search (funguje jenom z kolejní sítě).

Závady a jejich hlášení

Oficiálním kanálem pro hlášení závad je e-mailová adresa správy sítě netadm@kolej.mff.cuni.cz. Takové hlášení závady by mělo odpovídat příslušnému nařízení správce.

Pomoci spolukolejníků se můžeš dočkat v příslušné sekci kolejního diskuzního fóra na kolejních stránkách. Tamtéž můžeš také zjišťovat například jestli je výpadek internetu u tebe nebo třeba na celé koleji.

Mapa spojení a poruch Pasnetu je také užitečná.