Návštěvy

Přijde-li za tebou návštěva, měla by se zapsat do knihy návštěv na vrátnici a neměla by se po koleji pohybovat bez tvého doprovodu. Plánuje-li navíc na koleji přespat, měl bys podniknout následující kroky:

  1. Vyplnit formulář „Návštěva na studentských pokojích“. Je potřeba podpis všech spolubydlících z buňky a jeden navíc od toho, na jehož lůžku osoba přespí.
  2. Donést vyplněný formulář na ubytovačku a oproti 50Kč si vyzvednout čisté ložní prádlo. Druhý den ho zase zaneseš zpátky.
  3. Pokud je osoba, která u tebe chce přespat, ubytovaná na jiné koleji UK v Praze, má nárok na jedno přespání měsíčně zdarma.

Je povoleno pouze šest nočních návštěv za měsíc, z toho nejvýše tři nepřetržitě po sobě (blíže viz Opatření ředitele č. 13/2011).

Návštěvy, které nespí v posteli spolubydlícího podle současných předpisů neexistují. V praxi ovšem přespání na karimatce nikdo neřeší…

Parkování

Na ploše před kolejí, za závorou, je 24 parkovacích míst sloužících studentům. Parkování je za poplatek 200 Kč/měsíc a jeho kapacita bývá plně využita. Pokud ho chcete zařídit, zavítejte do Ubytovací kanceláře, kde s vámi (v případě volného místa) sepíše ubytovatelka smlouvu o parkování.

Pokud stojíte o jednorázové krátkodobé parkování (v řádu dní), stačí zavítat na ubytovačku a slušně požádat. Stačí vám kolejenka a SPZ vozidla, které chcete ustájit. Za krátkodobé parkování se obvykle neplatí.

Zvířata

Na koleji není povoleno chovat zvířata. Výjimku z tohoto pravidla může udělit vedoucí koleje. K tomu je třeba vyplnit formulář „povolení chovu zvířete“, nechat ho potvrdit spolubydlícími z buňky, zástupcem kolejní rady, a odnést ho k vedoucí.

Povolení zvířete závisí pouze na rozhodnutí vedoucí, proto nečekejte povolení na krysy, potkany, myši, hady, pavouky, štíry a ptáky. S rybičkami nebývá problém, u psů a koček bývá vyžadován očkovací průkaz.

Telefony

Naše kolej má svůj vlastní systém telefonů. Na každé buňce je jeden, dále jsou na vrátnicích, velíně, poštovně, v kanceláři vedoucí, … Volání v rámci koleje je zdarma.

Každý telefon má samozřejmě své číslo, napsané v kolejním telefonním seznamu. Je zpravidla čtyřmístné a začíná jedničkou. Telefonní seznam je možné stáhnout ze stránek kolejní rady nebo získat na vrátnici.

Šikovnou možností je volat mezi buňkami i bez koukání do telefonního seznamu. Stačí vytočit *1xxxx pro budovu A, nebo *2xxxx pro budovu B, kde xxxx je číslo pokoje (doplněné zleva nulami). Tedy např. *20502 pro telefon na buňce B501/502 (nezáleží na tom, který z pokojů vytočíš).

Na každý telefon na koleji je možno zavolat i zvenku. Stačí vytočit +420 286 02 a pak čtyřmístné telefonní číslo z telefonního seznamu (při volání zvenku nefunguje notace z předchozího odstavce).

Vrátnice A1211          Ubytovací kancelář A1619
Vrátnice B1421Ubytovací kancelář B1617
Poštovna1621Počítačová laboratoř1226
Hospodyně1610Velín (nonstop služba)1453
Sklad prádla1455Havárie vody, dílna1454
Vedoucí koleje1352Vedoucí údržby1628

Nástěnky

Po koleji je jich rozmístěno značné množství. Na nástěnky na patrech naproti výtahu a u menzy v budově A může vyvěšovat kdokoliv (ale je slušností po sobě letáky zase sundat, až přestanou být aktuální).

Naproti vrátnici v budově A a vedle výtahů v budově B se nachází nástěnky kolejní rady, kde se vyvěšují zápisy a aktuální oznámení – všechno co je na nástěnkách lze najít i na webu.

Ostatní nástěnky slouží KaMu, který občas vylepuje letáky i jen tak na zdi, nebo do výtahů. Ubytovaní mají vylepování letáků do výtahů zakázáno.

Pokud něco prodáváte nebo sháníte, většinou je účinnějším (a jednodušším) způsobem propagace inzerátu kolejní fórum, sekce „Bazar“.

Kufrárny

Část sušáren (většinou okolo pěti) se tradičně přes prázdniny mění v kufrárny.

Studenti, jež se v červnu odstěhují a v září se vracejí zpět, si zde můžou zcela zdarma uložit věci, které by nezvládli odstěhovat. Kufrárny mají samozřejmě svá pravidla.

Jak se k nim dostat? Stačí koncem května a v červnu sledovat kolejní web (a novinky na něm). Stejným postupem se můžeš stát i správcem kufrárny, což je pro tebe jednak výhodné (přístup kdykoliv) a jednak je to navýstost vážená a ceněná funkce.

Slušné chování

„Vždycky se chovej tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.“ Na koleji je nás až 1472 a je potřeba se podle toho zařídit. Počítej s tím, že ostatní jsou i na nečekané věci citlivější.

Jednou stranou mince jsou závazná pravidla, řády, apod. Ubytovací smlouva (včetně článku o uklízení), opatření rektora, pravidla kolejnetu… Samozřejmě to bereme s rozumem a duch převáží nad doslovností (takže nemusíš jednou týdně předstírat úklid balkónu, který ve skutečnosti nemáš).

Jedním ze základních pravidel je zákaz kouření jinde, než na k tomu určených místech. Zejména se nesmí kouřit na schodištích, chodbách (kde to vadí kolemjdoucím) a pokojích (kde to vadí spolubydlícím a zápach bývá často cítit i na vedlejší buňky). Naopak, ke kouření je určen nouzový (druhý, běžně nepoužívaný) východ budovy A – samozřejmě z venku.

Kuřárna v budově B byla zrušena ve propěch kolejního obchůdku. Východ z budovy B není určen ke kouření! Jako kompenzace za kuřárnu bylo vyhrazeno místo ke kouření za rohem vedle vchodu do budovy B. Buďte prosím ohleduplní a neobtěžujte kouřem lidi procházející do budovy a ven.

Ačkoliv pohledy na to, co je ještě morálně přijatelné a co už ne, se mohou různit, život není bez kompromisů. Projevit pochopení a toleranci pomáhá daleko častěji, než by možná člověk čekal.