Příloha B – plánky přízemí

Přízemí budovy A

Přízemí budovy B