Odpověď odboru výstavby UK ze dne 31. 8. 2015 na e-mail od KR ze dne 10. 7. (zaslaná po urgenci)

Vážený kolego,

moje odpověď na Váš dopis je uvedena níže. Abych ji rozvedl podrobněji,
skutečnost, že nová Povltavská možná není silnicí pro motorová vozidla, nemění
- podle mého názoru -  fakticky nic na argumentech, které pan náměstek Dolínek
ve své odpovědi paní kvestorce uvádí. Magistrát také  přislíbil úpravu ulice
stará Povltavská poté, co bude dokončena rekonstrukce bývalé menzy 17.
listopadu. A jak vyplývá z jeho e-mailu, poté se dopravní obslužnost koleje 17.
Listopadu bude znovu řešit. Co se týče termínu rekonstrukce bývalé menzy 17.
listopadu, v  současné době jsou podklady pro výběrové řízení dodavatele
rekonstrukce již ve schvalovacím řízení na MŠMT  a je proto reálné, že stavební
práce na rekonstrukci začnou začátkem příštího roku. Předpoklad trvání
rekonstrukce je asi dva roky. Pokud se cestička k zastávce Kuchyňka upraví do
řádného provozuschopného stavu, bude ubytovaným studentům i zaměstnancům dobře
sloužit do doby, než se dopravní obslužnost bude řešit znovu.

S pozdravem

Milan Tichý, odbor výstavby RUK

Pozn.: Prof. Tichý se odkazuje na e-mail zaslaný kolejní radě 10. 7. 2015. Tento ovšem není odpovědí na prosbu KR o další řešení. Právě naopak – ona prosba je reakcí na původní e-mail od odboru výstavby UK.