Odpověď KR na vyjádření odboru výstavby UK ze dne 10. 7. 2015

Vážený pane profesore,

děkuji Vám za přeposlání stanoviska z MHMP. Prosím vás jménem Kolejní
rady, abyste ještě vyjednávání nevzdávali -- v reakcích pana Dolínka
se objevují závažné trhliny, z nichž nejpodstatnější je to, že ulice
Nová Povltavská není silnicí pro motorová vozidla, jak je v dopise
nesprávně uváděno. Obsluha zastávky Kuchyňka je v našem návrhu
adresována a jasně z ní vyplývá, že je naprosto nedostatečná.

Pro studenty ubytované v koleji je neúnosné odkládat řešení dopravní
obslužnosti další dva až tři roky. Navíc tento termín počítá s
výstavbou budovy FHS v areálu kolejí. S tou se podle informací ze
začátku letošního roku mělo začít letos o prázdninách, ale zjevně tomu
tak nebude. Vzhledem k tomu, že FHS už nejméně pět let tvrdí, že
"letos už se určitě začne stavět" a přitom se stále nic neděje, jsme
přesvědčeni o tom, že odkládáme problém řešení dopravní dostupnosti v
podstatě na neurčito, nikoliv jen na další dva až tři roky.

Těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem,
Jan Musílek
KR 17. listopadu