Cesta na Holešovice je v pohodě (odbor výstavby UK, 2. 9. 2015)

Vážený kolego,

dnes se uskutečnilo místní šetření se zástupci TSK Praha k zajištění úprav
pěších komunikací k zastávkám linek 112 a 201. Při této příležitosti jsem si
poté, co mne kolegyně na tuto možnost upozornila, vyzkoušel dvakrát dopravu na
zastávku Nádraží Holešovice pomocí linek 112 ze zastávky Pelc Tyrolka s
přestupem na stanici Trojská. Vzhledem ke krátkému intervalu této linky, během
celého dne cca 6 minut, se jedná o naprosto bezproblémové spojení trvající asi
9 minut i s čekáním na návazný spoj přes nový most na zastávce Trojská.
Zastávka Pelc Tyrolka je relativně blízko kolejí a cesta k ní nevede přes
nebezpečné stísněné úseky. Přestup na zastávce Trojská je velice pohodlný, asi
60 metrů pěší chůze po zbrusu novém chodníku a vyznačeném přechodu. Kromě
autobusu 112 je možné ze stanice Trojská využít i tramvají. Připomínám, že ve
druhém případě jsem byl v časovém stresu, na zastávce Kuchyňka mi ujela asi o 3
minuty 201-ka, tak jsem zaběhl na zastávku Pelc Tyrolka, a dostal jsem se na
zastávku Nádraží Holešovice dříve, než tam další 201-ka, na kterou bych býval
na zastávce Kuchyňka čekal, dojela.

Domnívám se tedy, že obyvatelé i zaměstnanci kolejí mají vlastně to, co
studenti požadovali, tedy zastávku v blízkosti kolejí umožňující pohodlnou
dopravu do centra města (pravda, asi o 100 metrů dále, než jak ji navrhovali, a
s jedním přestupem) již řadu měsíců k dispozici. A velice mne mrzí, že v popisu
dopravní obslužnosti kolejí 17. Listopadu z února 2015, kterou vytvořila KR, a
na základě které se vlastně "akce zastávka" rozjela, nebyla tato zřejmá a
pohodlná  možnost dopravy směrem do města uvedena.

S pozdravem
Milan Tichý

PS. Úpravy pěších komunikací k oběma zastávkám jsou samozřejmě potřeba a budou provedeny.

Vážený pane profesore,

těší mě, že jste si na základě jedné jízdy udělal představu o ideálním
fungování dopravy v okolí koleje. Nejjednodušší řešení problému je
prohlásit, že žádný neexistuje. Navrhované spojení v časech, které
jsou alespoň trochu zajímavé (tedy ráno mezi 8:00 a 9:00, kdy studenti
spěchají do školy) má deklarovanou dobu spojení 11 minut. Tato doba
ale nepočítá s kolonami na Trojském mostu, které se tvoří každý den
ráno a často je celá délka mostu zaplněna auty. Často se tak na mostě
současně vyskytnou hned dva autobusy č. 112, což dává představu o tom,
jaké zdržení je na něm nabráno. Běžná cestovní doba tímto způsobem
ráno výrazně přesahuje 15 minut, což je doba, za kterou se již lze na
Nádraží Holešovice dostat pěšky. Pohodlnou dopravu do centra města si
představuji trochu jinak.

Zamítavý postoj Odboru výstavby RUK k našemu návrhu beru na vědomí a
již jej problémy ubytovaných studentů nebudu dále zatěžovat.

S pozdravem,
Jan Musílek

Vážený kolego,

1) z Vaší odpovědi usuzuji, že předpokládáte, že zavedením autobusu 201 na
tentýž Trojský most zmizí současné kolony, které se na něm tvoří. To není úvaha
hodná matfyzáka; učíme vás tu zamyslet se, než něco napíši na papír.

2) Odbor výstavby RUK bude mít ještě spoustu starostí se zajištěním oprav
pěších komunikací směrem k oběma zastávkám.

S pozdravem
Milan Tichý

Pozn.: Ve svém e-mailu jsem reagoval na názor, že spojení je dostatečné (takřka ideální) a bezproblémové. Není. Tento rozměr ovšem Prof. Tichý úplně odignoroval a místo toho přešel do osobní roviny. Další komunikaci vedenou tímto směrem jsem raději vzdal, pamětiv jedné známé lidové moudrosti. Můžete hádat které...