Kufrárny

Algoritmus pro uložení věci do kufrárny:

  1. Přečti si pravidla.
  2. Vyber si kufrárnu (viz seznam níže).
  3. Domluv se se zprávcem kufrárny na termínu (viz preference a kontakty u vybrané kufrárny).
  4. Připrav si věci dle pravidel (zabalené, popsané jménem, číslem a typem průkazu, případně skleničkou pro křehkost).
  5. V dohodnutý čas doprav věci ke kufrárně, spolu se správcem je uložíte dovnitř.
  6. Do 1. 10. 2017 použij podobný postup pro vyzvednutí.

B12

Správce:Ondřej Mička
Pokoj:B816
E-mail:mitch.ondra@gmail.com
Telefon:721 642 073
Obsazenost:102 %
Otevírací doba:3.9 - 11.9.: Ve večerních hodinách po e-mailové dohodě
17.9. - 20.9.: Ve večerních hodinách po dohodě s Vaškem (mail: vacl.kadlec@gmail.com)
21.9.: 19:00 - 20:00
24.9.: 19:00 - 20:00
27.9.: 19:00 - 20:00
2. 10: 19:45 - 20:20 (může se stát, že se trochu zdržím)

V JINÉ TERMÍNY KUFRÁRNA OTEVŘENA NEBUDE - buď tu nejsem, nebo nemám čas.