Vyjádření odboru výstavby UK ze dne 10. 7. 2015

Vážení kolegové,

na návrh kolejní rady koleje 17. listopadu na zřízení autobusové zastávky u
kolejí 17. listopadu v ulici Nová Povltavská ve směru Trojská ze dne 13.2. 2015
se paní kvestorka dne 30.3. 2015 písemně obrátila na náměstka paní primátorky
pro dopravu pana Petra Dolínka se žádostí o podniknutí potřebných kroků, které
by vedly ke zdárnému řešení této situace. Odpověď pana náměstka e-mailem ze dne
8.6. 2015, která problematiku této zastávky podrobně rozebírá, uvádím pro vaši
informaci níže. S ohledem na toto stanovisko magistrátu hl.m. Prahy bude odbor
výstavby RUK - společně s FHS - znovu řešit otázku pohodlnějšího přístupu k MHD
z koleje 17. listopadu ve směru do města až poté, co bude dokončena
rekonstrukce budovy bývalé menzy 17. listopadu pro potřeby fakulty humanitních
studií a nová komunikace - přímé propojení „západní“ Povltavské a Pátkovy
(předpoklad 2017-2018).

S pozdravem
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
odbor výstavby RUK

Následuje přeposlané vyjádření pana Dolínka.