Vyjádření náměstka primátora pro dopravu pana Dolínka ze dne 8. 6. 2015 (KR zasláno odorem výstavby UK 10. 7. 2015)

Od: NÁM Dolínek Petr (ZHMP) 
Předmět: SE2 - 295/2015: Návrh zřízení autobusové zastávky u kolejí 17. listopadu, v ulici Nová Povltavská ve směru Trojská
Datum: 8. června 2015 14:20:08 GMT+2
Komu: Oliveriusová Miroslava 
 
Č. j.: SE2 – 295/2015
  
Vážená paní kvestorko,
   
k Vašemu podnětu týkajícímu se zřízení nové zastávky v ulici Nová Povltavská
sděluji následující stanovisko, vycházející z podrobnějších posouzení od
odborných organizací města (konkrétně Technické správy komunikací hl. m. Prahy
a ROPID).

Zřízení nové zastávky v navrhovaném místě považujeme za nevhodné z hlediska
bezpečnosti dopravy a finančních nákladů spojených s nutnými úpravami. Je nutné
vzít v úvahu rovněž fakt, že městská část Praha – Troja požaduje, aby linka PID
č. 112 jezdila po novém Trojském mostě obousměrně, tj. aby nebyla vedená ulicí
Nová Povltavská.

V případě převážně nestavebního řešení (stavebně pouze dobudování chodníků a
úprava nástupní hrany) by bylo nutné umístit do prostoru začátku Nové
Povltavské (silnice pro motorová vozidla) řadu přenosných dopravních značek a
snížit počet jízdních pruhů přicházejících od staré Povltavské ulice ze dvou na
jeden. Současně by bylo nutné upravit jednopruhový výjezd z připojovací rampy
ulice V Holešovičkách tak, že by v případě růstu dopravních intenzit na tomto
připojení nebylo možné výjezd již rozšířit na dva jízdní pruhy, ač je tato
možnost stavebně připravena a výhledově předpokládána.

Stavební řešení, kterým by byla komunikace rozšířena a vybudován autobusový
záliv, je poměrně nákladné. Zasahuje do nově osazené zeleně, vyžaduje přesun
sloupů VO a některých sítí, které podél současného kraje komunikace vedou.
Navíc komunikace Nová Povltavská dosud není majetkově předána následnému
správci.

Stavební i nestavební řešení mají společné nevýhody v poloze zastávky
přiléhající k připojovacímu pruhu na silnici pro motorová vozidla, v němž
vozidla přijíždějící od ulice V Holešovičkách zrychlují a řidiči se při
připojovacím manévru soustřeďují zejména na pohled do zpětných zrcátek. Autobus
v zastávce či při souvisejících manévrech by v takové situaci byl pro ostatní
vozidla neočekávanou překážkou. Současně by zastávka v navrhovaném místě
nemohla být v jakékoli podobě dostupná pro autobusové linky od centra z mostu
Barikádníků. Důvodem by bylo nevhodné křížení připojovacího pruhu při zajíždění
těchto autobusů do nové zastávky.

V krátkodobém horizontu je pro obsluhu objektů UK proto nutné vycházet z
reálných umístění zastávek Pelc-Tyrolka (pod mostem Barikádníků) a Kuchyňka (v
ulici V Holešovičkách), případně přístupové pěší komunikace udržovat v
odpovídajícím stavu. V souvislosti s obsluhou zastávky Kuchyňka si dovoluji
upozornit na provoz linky 201, který je při vyšší poptávce v období semestrů
posilován vloženými spoji (v ranním období je tak zajištěno až 14 spojů za
hodinu).

Další řešení je z velké míry závislé na úpravách komunikační sítě v souvislosti
s plánovaným rozvojem areálu Univerzity Karlovy (včetně uvažovaného přímého
propojení „západní“ Povltavské a Pátkovy).

S pozdravem
Petr Dolínek, v.r.